Tất cả sản phẩm

-40%
 MFH1C - Hộp giấy trắng đựng đồ ăn - 18x12x5 cm  MFH1C - Hộp giấy trắng đựng đồ ăn - 18x12x5 cm
2,150₫ 3,600₫
-41%
 MFH25 - Hộp nhựa đế đen nắp trong HT25 - 26.5x19x5 cm  MFH25 - Hộp nhựa đế đen nắp trong HT25 - 26.5x19x5 cm
2,600₫ 4,400₫
-40%
 MFH203 - Hộp nhựa đế đen nắp trong HT203 - 26x19x5 cm  MFH203 - Hộp nhựa đế đen nắp trong HT203 - 26x19x5 cm
2,400₫ 4,000₫
-42%
 MFH17 - Hộp nhựa đế đen nắp trong HT17 - 22x13x5.5 cm  MFH17 - Hộp nhựa đế đen nắp trong HT17 - 22x13x5.5 cm
1,400₫ 2,400₫
-42%
 MFH12 - Hộp nhựa đế đen nắp trong HT12 - 14x14x5.5 cm  MFH12 - Hộp nhựa đế đen nắp trong HT12 - 14x14x5.5 cm
1,100₫ 1,900₫
-41%
 MFH1B - Hộp giấy đựng đồ ăn có cửa sổ - 18x12x5 cm  MFH1B - Hộp giấy đựng đồ ăn có cửa sổ - 18x12x5 cm
3,200₫ 5,400₫
-41%
 MFH1A - Hộp giấy đựng đồ ăn - 18x12x5 cm  MFH1A - Hộp giấy đựng đồ ăn - 18x12x5 cm
2,350₫ 4,000₫
-30%
 MFT4A - Túi đựng thực phẩm màu nâu - 27 x 20 x 11 cm  MFT4A - Túi đựng thực phẩm màu nâu - 27 x 20 x 11 cm
1,050₫ 1,500₫
-30%
 MFT3A - Túi đựng thực phẩm màu nâu - 23.5 x 15 x 8 cm  MFT3A - Túi đựng thực phẩm màu nâu - 23.5 x 15 x 8 cm
700₫ 1,000₫