Tất cả sản phẩm

-21%
 Túi nilon niêm phong gói hàng - 38 x 52 cm Túi nilon niêm phong gói hàng - 38 x 52 cm
1,980₫ 2,500₫
-29%
 Túi nilon niêm phong gói hàng - 28 x 42 cm Túi nilon niêm phong gói hàng - 28 x 42 cm
1,350₫ 1,900₫
-18%
 Túi nilon niêm phong gói hàng - 25 x 35 cm Túi nilon niêm phong gói hàng - 25 x 35 cm
990₫ 1,200₫
-30%
 Túi nilon niêm phong gói hàng - 17 x 30 cm Túi nilon niêm phong gói hàng - 17 x 30 cm
700₫ 1,000₫
-20%
 BK3A - Băng keo HÀNG DỄ VỠ - Băng dính niêm phong đóng hàng BK3A - Băng keo HÀNG DỄ VỠ - Băng dính niêm phong đóng hàng
21,600₫ 27,000₫
-30%
 MHL9 - Thùng hộp carton lớn - 60 x 40 x 40 cm MHL9 - Thùng hộp carton lớn - 60 x 40 x 40 cm
23,400₫ 33,400₫
-30%
 MHL8 - Thùng hộp carton lớn - 50 x 40 x 30 cm MHL8 - Thùng hộp carton lớn - 50 x 40 x 30 cm
18,500₫ 26,400₫
-30%
 MHL7 - Thùng hộp carton lớn - 45 x 45 x 45 cm MHL7 - Thùng hộp carton lớn - 45 x 45 x 45 cm
23,600₫ 33,700₫
-9%
 MXK4A - Hộp carton trơn - 30x15x10 cm [20 hộp/pack] MXK4A - Hộp carton trơn - 30x15x10 cm [20 hộp/pack]
4,300₫ 4,700₫
-29%
 MXK41 - Hộp carton trơn - 25x22x20 cm [20 hộp/pack] MXK41 - Hộp carton trơn - 25x22x20 cm [20 hộp/pack]
5,600₫ 7,900₫
-40%
 MXK1B - Hộp carton trơn - 20x10x10 cm [20 hộp/pack] MXK1B - Hộp carton trơn - 20x10x10 cm [20 hộp/pack]
2,700₫ 4,500₫
-40%
 MXK1A - Hộp carton trơn - 18x10x8 cm [20 hộp/pack] MXK1A - Hộp carton trơn - 18x10x8 cm [20 hộp/pack]
2,400₫ 0₫
-17%
 MXK5 - Hộp carton trơn - 30x20x10 cm [20 hộp/pack] MXK5 - Hộp carton trơn - 30x20x10 cm [20 hộp/pack]
4,900₫ 5,900₫
-7%
 MXK4 - Hộp carton trơn - 25x15x10 cm [20 hộp/pack] MXK4 - Hộp carton trơn - 25x15x10 cm [20 hộp/pack]
4,200₫ 4,500₫
-2%
 MXK3 - Hộp carton trơn - 20x15x15 cm [20 hộp/pack] MXK3 - Hộp carton trơn - 20x15x15 cm [20 hộp/pack]
4,400₫ 4,500₫
-40%
 MXK0 - Hộp carton trơn - 10x10x8 cm [20 hộp/pack] MXK0 - Hộp carton trơn - 10x10x8 cm [20 hộp/pack]
1,500₫ 2,500₫