Túi bóng khí (Túi xốp hơi)

 B2 - 20x15 cm - Túi bóng khí  B2 - 20x15 cm - Túi bóng khí
1,100₫
 B3 - 30x20 cm - Túi bóng khí  B3 - 30x20 cm - Túi bóng khí
1,400₫
 B3A - 25x25 cm -  Túi bóng khí  B3A - 25x25 cm -  Túi bóng khí
1,400₫
 B3B - 40x30 cm - Túi bóng khí  B3B - 40x30 cm - Túi bóng khí
1,700₫