Túi giấy lót bóng khí

-52%
 MTS0 - 16x11 cm - Túi giấy lót bóng khí  MTS0 - 16x11 cm - Túi giấy lót bóng khí
1,400₫ 2,900₫
-54%
 MTS0A - 16x14 cm - Túi giấy lót bóng khí  MTS0A - 16x14 cm - Túi giấy lót bóng khí
1,600₫ 3,500₫
-46%
 MTS2A - 21,5x15 cm - Túi giấy lót bóng khí  MTS2A - 21,5x15 cm - Túi giấy lót bóng khí
1,900₫ 3,500₫
-40%
 MTS3A - 26.5x22 cm - Túi giấy lót bóng khí  MTS3A - 26.5x22 cm - Túi giấy lót bóng khí
2,700₫ 4,500₫
-15%
 MTS4 - 34x23 cm - Túi giấy lót bóng khí  MTS4 - 34x23 cm - Túi giấy lót bóng khí
3,300₫ 3,900₫