Top sản phẩm bán chạy

 B3 - 30x20 cm - Túi bóng khí  B3 - 30x20 cm - Túi bóng khí
1,400₫
-30%
 M8 - 28x19x10 cm - Thùng hộp carton  M8 - 28x19x10 cm - Thùng hộp carton
4,500₫ 6,400₫
-45%
 MDC1 - 10x5 cm -  Decal  MDC1 - 10x5 cm -  Decal
550₫ 1,000₫
-30%
 MHL9 - 60x40x40 cm - Thùng carton lớn  MHL9 - 60x40x40 cm - Thùng carton lớn
23,400₫ 33,400₫
-52%
 MTS0 - 16x11 cm - Túi giấy lót bóng khí  MTS0 - 16x11 cm - Túi giấy lót bóng khí
1,400₫ 2,900₫
-18%
 MXK2 - 20x15x10 cm [20 hộp/pack] - Hộp carton trơn  MXK2 - 20x15x10 cm [20 hộp/pack] - Hộp carton trơn
3,700₫ 4,500₫