Thùng/hộp carton lớn

-30%
 MHL8 - 50x40x30 cm - Thùng carton lớn  MHL8 - 50x40x30 cm - Thùng carton lớn
18,500₫ 26,400₫
-30%
 MHL9 - 60x40x40 cm - Thùng carton lớn  MHL9 - 60x40x40 cm - Thùng carton lớn
23,400₫ 33,400₫