Thùng/hộp carton lớn

-30%
 MHL1 - 30x20x15 cm - Thùng carton lớn MHL1 - 30x20x15 cm - Thùng carton lớn
5,600₫ 8,000₫
-30%
 MHL11 - 30x25x20 cm - Thùng carton lớn MHL11 - 30x25x20 cm - Thùng carton lớn
7,700₫ 11,000₫
-29%
 MHL2 - 31x22x13 cm - Thùng carton lớn MHL2 - 31x22x13 cm - Thùng carton lớn
6,000₫ 8,500₫
-30%
 MHL21 - 31x22x30.5 cm - Thùng carton lớn MHL21 - 31x22x30.5 cm - Thùng carton lớn
8,700₫ 12,400₫
-29%
 MHL3 - 35x20x12.5 cm - Thùng carton lớn MHL3 - 35x20x12.5 cm - Thùng carton lớn
5,800₫ 8,200₫
-30%
 MHL31 - 35x25x13.5 cm - Thùng carton lớn MHL31 - 35x25x13.5 cm - Thùng carton lớn
7,400₫ 10,500₫
-30%
 MHL32 - 35x30x14 cm - Thùng carton lớn MHL32 - 35x30x14 cm - Thùng carton lớn
8,700₫ 12,400₫
-30%
 MHL4 - 40x30x20 cm - Thùng carton lớn MHL4 - 40x30x20 cm - Thùng carton lớn
10,900₫ 15,500₫
-30%
 MHL41 - 40x35x25 cm - Thùng carton lớn MHL41 - 40x35x25 cm - Thùng carton lớn
13,800₫ 19,700₫
-30%
 MHL5 - 43x31x13.5 cm - Thùng carton lớn MHL5 - 43x31x13.5 cm - Thùng carton lớn
10,300₫ 14,700₫
-30%
 MHL51 - 43x31x31.5 cm - Thùng carton lớn MHL51 - 43x31x31.5 cm - Thùng carton lớn
14,300₫ 20,400₫
-30%
 MHL6 - 45x35x35 cm - Thùng carton lớn MHL6 - 45x35x35 cm - Thùng carton lớn
17,100₫ 24,400₫
-30%
 MHL7 - 45x45x45 cm - Thùng carton lớn MHL7 - 45x45x45 cm - Thùng carton lớn
23,600₫ 33,700₫
-30%
 MHL8 - 50x40x30 cm - Thùng carton lớn MHL8 - 50x40x30 cm - Thùng carton lớn
18,500₫ 26,400₫
-30%
 MHL9 - 60x40x40 cm - Thùng carton lớn MHL9 - 60x40x40 cm - Thùng carton lớn
23,400₫ 33,400₫