Carton Cho Mỹ Phẩm

 B3 - 30x20 cm - Túi bóng khí  B3 - 30x20 cm - Túi bóng khí
1,260₫
 B3A - 25x25 cm -  Túi bóng khí  B3A - 25x25 cm -  Túi bóng khí
1,260₫
 B3B - 40x30 cm - Túi bóng khí  B3B - 40x30 cm - Túi bóng khí
1,530₫