Hộp carton nhỏ

 Hộp M1 - 12x12x10 cm  Hộp M1 - 12x12x10 cm
2,500₫
 Hộp M11 - 14x14x7 cm  Hộp M11 - 14x14x7 cm
2,700₫
-51%
 Hộp MC0 - 16x6x6 cm  Hộp MC0 - 16x6x6 cm
1,900₫ 3,900₫

Hộp MC0 - 16x6x6 cm

1,900₫ 3,900₫

 Hộp MC01 - 19x7x7 cm  Hộp MC01 - 19x7x7 cm
2,400₫
 Hộp M12 - 15x10x10 cm  Hộp M12 - 15x10x10 cm
2,500₫
 Hộp M13 - 15x15x13 cm  Hộp M13 - 15x15x13 cm
3,900₫