Sản phẩm Bảo vệ môi trường

-41%
 MFH1A - Hộp giấy đựng đồ ăn - 18x12x5 cm  MFH1A - Hộp giấy đựng đồ ăn - 18x12x5 cm
2,350₫ 4,000₫
-41%
 MFH1B - Hộp giấy đựng đồ ăn có cửa sổ - 18x12x5 cm  MFH1B - Hộp giấy đựng đồ ăn có cửa sổ - 18x12x5 cm
3,200₫ 5,400₫
-33%
 MFT1A - Túi giấy bánh mì trắng - 24x10x4 cm  MFT1A - Túi giấy bánh mì trắng - 24x10x4 cm
270₫ 400₫
-33%
 MFT1B - Túi giấy bánh mì nâu - 24x10x4 cm  MFT1B - Túi giấy bánh mì nâu - 24x10x4 cm
270₫ 400₫
-30%
 MFT3A - Túi đựng thực phẩm màu nâu - 23.5 x 15 x 8 cm  MFT3A - Túi đựng thực phẩm màu nâu - 23.5 x 15 x 8 cm
700₫ 1,000₫
-30%
 MFT4A - Túi đựng thực phẩm màu nâu - 27 x 20 x 11 cm  MFT4A - Túi đựng thực phẩm màu nâu - 27 x 20 x 11 cm
1,050₫ 1,500₫
-20%
 MGC2 - Cuộn giấy chèn 2 lớp - Sóng B - 45cm x 68m  MGC2 - Cuộn giấy chèn 2 lớp - Sóng B - 45cm x 68m
380,000₫ 475,000₫