Hộp túi thực phẩm

-42%
 MFH12 - Hộp nhựa đế đen nắp trong HT12 - 14x14x5.5 cm MFH12 - Hộp nhựa đế đen nắp trong HT12 - 14x14x5.5 cm
1,100₫ 1,900₫
-42%
 MFH17 - Hộp nhựa đế đen nắp trong HT17 - 22x13x5.5 cm MFH17 - Hộp nhựa đế đen nắp trong HT17 - 22x13x5.5 cm
1,400₫ 2,400₫
-41%
 MFH1A - Hộp giấy đựng đồ ăn - 18x12x5 cm MFH1A - Hộp giấy đựng đồ ăn - 18x12x5 cm
2,350₫ 4,000₫
-41%
 MFH1B - Hộp giấy đựng đồ ăn có cửa sổ - 18x12x5 cm MFH1B - Hộp giấy đựng đồ ăn có cửa sổ - 18x12x5 cm
3,200₫ 5,400₫
-40%
 MFH1C - Hộp giấy trắng đựng đồ ăn - 18x12x5 cm MFH1C - Hộp giấy trắng đựng đồ ăn - 18x12x5 cm
2,150₫ 3,600₫
-40%
 MFH203 - Hộp nhựa đế đen nắp trong HT203 - 26x19x5 cm MFH203 - Hộp nhựa đế đen nắp trong HT203 - 26x19x5 cm
2,400₫ 4,000₫
-41%
 MFH25 - Hộp nhựa đế đen nắp trong HT25 - 26.5x19x5 cm MFH25 - Hộp nhựa đế đen nắp trong HT25 - 26.5x19x5 cm
2,600₫ 4,400₫
-33%
 MFT1A - Túi giấy bánh mì trắng - 24x10x4 cm MFT1A - Túi giấy bánh mì trắng - 24x10x4 cm
270₫ 400₫
-33%
 MFT1B - Túi giấy bánh mì nâu - 24x10x4 cm MFT1B - Túi giấy bánh mì nâu - 24x10x4 cm
270₫ 400₫
-30%
 MFT3A - Túi đựng thực phẩm màu nâu - 23.5 x 15 x 8 cm MFT3A - Túi đựng thực phẩm màu nâu - 23.5 x 15 x 8 cm
700₫ 1,000₫
-30%
 MFT4A - Túi đựng thực phẩm màu nâu - 27 x 20 x 11 cm MFT4A - Túi đựng thực phẩm màu nâu - 27 x 20 x 11 cm
1,050₫ 1,500₫