Carton cho Đồ Công Nghệ

-44%
 B13 - 60cmx25m - Cuộn bóng khí - Màng xốp hơi  B13 - 60cmx25m - Cuộn bóng khí - Màng xốp hơi
140,000₫ 250,000₫
-37%
 B14 - 60cmx50m - Cuộn bóng khí - Màng xốp hơi  B14 - 60cmx50m - Cuộn bóng khí - Màng xốp hơi
220,000₫ 350,000₫
 B2 - 20x15 cm - Túi bóng khí  B2 - 20x15 cm - Túi bóng khí
1,100₫
 B3 - 30x20 cm - Túi bóng khí  B3 - 30x20 cm - Túi bóng khí
1,400₫
 B3A - 25x25 cm -  Túi bóng khí  B3A - 25x25 cm -  Túi bóng khí
1,400₫
 B3B - 40x30 cm - Túi bóng khí  B3B - 40x30 cm - Túi bóng khí
1,700₫