Hộp carton trơn không in

-50%
 M60A - 22x16x8.5 cm - Thùng hộp carton M60A - 22x16x8.5 cm - Thùng hộp carton
2,200₫ 4,400₫
-40%
 MXK0 - 10x10x8 cm [20 hộp/pack] - Hộp carton trơn MXK0 - 10x10x8 cm [20 hộp/pack] - Hộp carton trơn
1,500₫ 2,500₫
-23%
 MXK1 - 15x12x10 cm [20 hộp/pack] - Hộp carton trơn MXK1 - 15x12x10 cm [20 hộp/pack] - Hộp carton trơn
2,700₫ 3,500₫
-23%
 MXK11 - 15x15x13 cm [20 hộp/pack] - Hộp carton trơn MXK11 - 15x15x13 cm [20 hộp/pack] - Hộp carton trơn
3,300₫ 0₫
-23%
 MXK1A - 18x10x8 cm [20 hộp/pack] - Hộp carton trơn MXK1A - 18x10x8 cm [20 hộp/pack] - Hộp carton trơn
2,400₫ 0₫
-40%
 MXK1B - 20x10x10 cm [20 hộp/pack] - Hộp carton trơn MXK1B - 20x10x10 cm [20 hộp/pack] - Hộp carton trơn
2,700₫ 4,500₫
-18%
 MXK2 - 20x15x10 cm [20 hộp/pack] - Hộp carton trơn MXK2 - 20x15x10 cm [20 hộp/pack] - Hộp carton trơn
3,700₫ 4,500₫
-2%
 MXK3 - 20x15x15 cm [20 hộp/pack] - Hộp carton trơn MXK3 - 20x15x15 cm [20 hộp/pack] - Hộp carton trơn
4,400₫ 4,500₫
-36%
 MXK3A - 22x16x8.5 cm [20 hộp/pack] - Hộp carton trơn MXK3A - 22x16x8.5 cm [20 hộp/pack] - Hộp carton trơn
2,800₫ 4,400₫
-29%
 MXK3C - 23x18x14 cm [20 hộp/pack] - Hộp carton trơn MXK3C - 23x18x14 cm [20 hộp/pack] - Hộp carton trơn
3,500₫ 4,900₫
-7%
 MXK4 - 25x15x10 cm [20 hộp/pack] - Hộp carton trơn MXK4 - 25x15x10 cm [20 hộp/pack] - Hộp carton trơn
4,200₫ 4,500₫
-29%
 MXK41 - 25x22x20 cm [20 hộp/pack] - Hộp carton trơn MXK41 - 25x22x20 cm [20 hộp/pack] - Hộp carton trơn
5,600₫ 7,900₫
-9%
 MXK4A - 30x15x10 cm [20 hộp/pack] - Hộp carton trơn MXK4A - 30x15x10 cm [20 hộp/pack] - Hộp carton trơn
4,300₫ 4,700₫
-17%
 MXK5 - 30x20x10 cm [20 hộp/pack] - Hộp carton trơn MXK5 - 30x20x10 cm [20 hộp/pack] - Hộp carton trơn
4,900₫ 5,900₫