Hộp carton trơn không in

-40%
 MXK0 - Hộp carton trơn - 10x10x8 cm [20 hộp/pack] MXK0 - Hộp carton trơn - 10x10x8 cm [20 hộp/pack]
1,500₫ 2,500₫
-23%
 MXK1 - Hộp carton trơn - 15x12x10 cm [20 hộp/pack] MXK1 - Hộp carton trơn - 15x12x10 cm [20 hộp/pack]
2,700₫ 3,500₫
-23%
 MXK1A - Hộp carton trơn - 18x10x8 cm [20 hộp/pack] MXK1A - Hộp carton trơn - 18x10x8 cm [20 hộp/pack]
2,400₫ 0₫
-40%
 MXK1B - Hộp carton trơn - 20x10x10 cm [20 hộp/pack] MXK1B - Hộp carton trơn - 20x10x10 cm [20 hộp/pack]
2,700₫ 4,500₫
-18%
 MXK2 - Hộp carton trơn - 20x15x10 cm [20 hộp/pack] MXK2 - Hộp carton trơn - 20x15x10 cm [20 hộp/pack]
3,700₫ 4,500₫
-2%
 MXK3 - Hộp carton trơn - 20x15x15 cm [20 hộp/pack] MXK3 - Hộp carton trơn - 20x15x15 cm [20 hộp/pack]
4,400₫ 4,500₫
-18%
 MXK3A - Hộp carton trơn - 22 x 16 x 8.5 cm [20 hộp/pack] MXK3A - Hộp carton trơn - 22 x 16 x 8.5 cm [20 hộp/pack]
3,600₫ 4,400₫
-7%
 MXK4 - Hộp carton trơn - 25x15x10 cm [20 hộp/pack] MXK4 - Hộp carton trơn - 25x15x10 cm [20 hộp/pack]
4,200₫ 4,500₫
-29%
 MXK41 - Hộp carton trơn - 25x22x20 cm [20 hộp/pack] MXK41 - Hộp carton trơn - 25x22x20 cm [20 hộp/pack]
5,600₫ 7,900₫
-9%
 MXK4A - Hộp carton trơn - 30x15x10 cm [20 hộp/pack] MXK4A - Hộp carton trơn - 30x15x10 cm [20 hộp/pack]
4,300₫ 4,700₫
-17%
 MXK5 - Hộp carton trơn - 30x20x10 cm [20 hộp/pack] MXK5 - Hộp carton trơn - 30x20x10 cm [20 hộp/pack]
4,900₫ 5,900₫