Carton cho Giày Dép

-30%
 Hộp M9 - 30x20x7.5 cm - Thùng hộp carton Hộp M9 - 30x20x7.5 cm - Thùng hộp carton
4,500₫ 6,400₫
-65%
 M3 - 20.5x20.5x7 cm - Thùng hộp carton M3 - 20.5x20.5x7 cm - Thùng hộp carton
1,750₫ 5,000₫
-65%
 M71 - 25x15x15 cm - Thùng hộp carton M71 - 25x15x15 cm - Thùng hộp carton
5,700₫ 0₫
-65%
 M73 - 25x20x6 cm - Thùng hộp carton M73 - 25x20x6 cm - Thùng hộp carton
5,000₫ 0₫
-30%
 M8 - 28x19x10 cm - Thùng hộp carton M8 - 28x19x10 cm - Thùng hộp carton
4,500₫ 6,400₫
-45%
 MDC1 - 10x5 cm - Decal MDC1 - 10x5 cm - Decal
550₫ 1,000₫
-45%
 MGI0 - 28x16x10 cm - Thùng hộp carton - Hộp giày MGI0 - 28x16x10 cm - Thùng hộp carton - Hộp giày
6,400₫ 0₫
-29%
 MGI1 - 33x20x12.5 cm - Thùng hộp carton - Hộp giày MGI1 - 33x20x12.5 cm - Thùng hộp carton - Hộp giày
6,700₫ 9,500₫
-21%
 MGK1 - 70x70 cm [50 tờ/ pack] - Giấy Kraft đóng hàng MGK1 - 70x70 cm [50 tờ/ pack] - Giấy Kraft đóng hàng
1,650₫ 2,100₫
-14%
 MGK2 - 70x115 cm [50 tờ/pack] - Giấy Kraft đóng hàng MGK2 - 70x115 cm [50 tờ/pack] - Giấy Kraft đóng hàng
2,500₫ 2,900₫
-9%
 MXK4A - 30x15x10 cm [20 hộp/pack] - Hộp carton trơn MXK4A - 30x15x10 cm [20 hộp/pack] - Hộp carton trơn
4,300₫ 4,700₫
-17%
 MXK5 - 30x20x10 cm [20 hộp/pack] - Hộp carton trơn MXK5 - 30x20x10 cm [20 hộp/pack] - Hộp carton trơn
4,900₫ 5,900₫