Carton cho Giày Dép

-14%
 Hộp Giày MGI0 - 28x16x10 cm Hộp Giày MGI0 - 28x16x10 cm
6,400₫ 0₫
-30%
 Hộp M3 - 20.5x20.5x7 cm Hộp M3 - 20.5x20.5x7 cm
3,500₫ 5,000₫

Hộp M3 - 20.5x20.5x7 cm

3,500₫ 5,000₫

-49%
 Hộp M60B - 23 x 13 x 10 cm Hộp M60B - 23 x 13 x 10 cm
2,300₫ 4,500₫
-49%
 Hộp M61 - 23x18x7 cm Hộp M61 - 23x18x7 cm
4,900₫ 0₫
-49%
 Hộp M71 - 25x15x15 cm Hộp M71 - 25x15x15 cm
5,700₫ 0₫
-49%
 Hộp M73 - 25 x 20 x 6 cm Hộp M73 - 25 x 20 x 6 cm
5,000₫ 0₫
-30%
 Hộp M8 - 28x19x10 cm Hộp M8 - 28x19x10 cm
4,500₫ 6,400₫

Hộp M8 - 28x19x10 cm

4,500₫ 6,400₫

-30%
 Hộp M9 - 30 x 20 x 7,5 cm Hộp M9 - 30 x 20 x 7,5 cm
4,500₫ 6,400₫
-29%
 Hộp MGI1 - 33x20x12.5 cm Hộp MGI1 - 33x20x12.5 cm
6,700₫ 9,500₫
-6%
 Màng co PE trắng đục - MPE3 - 50 cm x 4 kg (lõi 0.3kg) Màng co PE trắng đục - MPE3 - 50 cm x 4 kg (lõi 0.3kg)
245,000₫ 260,000₫
-45%
 MDC1 - Decal MDC1 - Decal
550₫ 1,000₫
-21%
 MGK1 - Giấy Kraft đóng hàng - 70 x 70 cm [50 tờ/ pack] MGK1 - Giấy Kraft đóng hàng - 70 x 70 cm [50 tờ/ pack]
1,650₫ 2,100₫
-14%
 MGK2 - Giấy Kraft đóng hàng - 70 x 115 cm [50 tờ/pack] MGK2 - Giấy Kraft đóng hàng - 70 x 115 cm [50 tờ/pack]
2,500₫ 2,900₫
-9%
 MXK4A - Hộp carton trơn - 30x15x10 cm [20 hộp/pack] MXK4A - Hộp carton trơn - 30x15x10 cm [20 hộp/pack]
4,300₫ 4,700₫
-17%
 MXK5 - Hộp carton trơn - 30x20x10 cm [20 hộp/pack] MXK5 - Hộp carton trơn - 30x20x10 cm [20 hộp/pack]
4,900₫ 5,900₫