Hộp Dẹt

-46%
 MD0 - 18x10x3 cm - Thùng hộp carton - Hộp dẹt  MD0 - 18x10x3 cm - Thùng hộp carton - Hộp dẹt
1,900₫ 3,500₫
-24%
 MD1 - 22x12x3 cm  - Thùng hộp carton - Hộp dẹt  MD1 - 22x12x3 cm  - Thùng hộp carton - Hộp dẹt
3,400₫ 4,500₫
-30%
 MD2 - 25x17x3 cm - Thùng hộp carton - Hộp dẹt  MD2 - 25x17x3 cm - Thùng hộp carton - Hộp dẹt
3,500₫ 5,000₫
-16%
 MD3 - 30x20x2.5 cm - Thùng hộp carton - Hộp dẹt  MD3 - 30x20x2.5 cm - Thùng hộp carton - Hộp dẹt
4,200₫ 5,000₫
-30%
 MD31 - 30x25x3 cm - Thùng hộp carton - Hộp dẹt  MD31 - 30x25x3 cm - Thùng hộp carton - Hộp dẹt
3,800₫ 5,400₫
-30%
 MD4 - 35x25x3 cm - Thùng hộp carton - Hộp dẹt  MD4 - 35x25x3 cm - Thùng hộp carton - Hộp dẹt
4,000₫ 5,700₫
-29%
 MD41 - 35x25x5 cm - Thùng hộp carton - Hộp dẹt  MD41 - 35x25x5 cm - Thùng hộp carton - Hộp dẹt
4,900₫ 6,900₫