DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC KẠN-PÁC NẶM

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC KẠN-PÁC NẶM

Mã số:264300 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Pác Nặm Địa chỉ:Thôn Nà Coóc, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm (ÐT: 02813893001)Mã số:264330 Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghiên Loan Địa chỉ:Thôn Pác Liển, Xã Nghiên Loan, Huyện Pác Nặm (ÐT: 02813876392)Mã số:264400 Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân La Địa chỉ:Thôn Cọn Luông, Xã Xuân La, Huyện Pác Nặm (ÐT:.....

Xem tiếp
DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC KẠN-CHỢ MỚI

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC KẠN-CHỢ MỚI

Mã số:263800 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Chợ Mới Địa chỉ:Tổ 7, Thị Trấn Chợ Mới, Huyện Chợ Mới (ÐT: 02813862999)Mã số:263950 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Sáu Hai Địa chỉ:Thôn 62, Xã Nông Hạ, Huyện Chợ Mới (ÐT: 02813865048)Mã số:263980 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cao Kỳ Địa chỉ:Thôn Nà Cà 1, Xã Cao Kỳ,.....

Xem tiếp
DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC KẠN-CHỢ ĐỒN

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC KẠN-CHỢ ĐỒN

Mã số:263200 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Chợ Đồn Địa chỉ:Tổ 2a, Thị Trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn (ÐT: 02813882388)Mã số:263460 Bưu cục:Điểm BĐVHX Bản Thi Địa chỉ:Thôn Hợp Tiến, Xã Bản Thi, Huyện Chợ Đồn (ÐT: 3843101)Mã số:263540 Bưu cục:Điểm BĐVHX Lương Bằng Địa chỉ:Thôn Tham Thẩu, Xã Lương Bằng, Huyện Chợ Đồn (ÐT:.....

Xem tiếp
DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC KẠN-BA BỂ

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC KẠN-BA BỂ

Mã số:262700 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Ba Bể Địa chỉ:Tiểu Khu 6, Thị Trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể (ÐT: 02813876101)Mã số:262940 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Pù Mắt Địa chỉ:Thôn Pù Mắt, Xã Chu Hương, Huyện Ba Bể (ÐT: 02813850326)Mã số:262920 Bưu cục:Điểm BĐVHX Khang Ninh Địa chỉ:Thôn Bản Vài, Xã Khang Ninh, Huyện.....

Xem tiếp