DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC NINH

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC NINH

Mã số:220000 Bưu cục:Bưu cục cấp 1 GD Bắc Ninh Địa chỉ:Đường Ngô Gia Tự, Phường Tiền An, Thành Phố Bắc Ninh (ÐT: 0241 3822702)Mã số:221080 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đáp Cầu Địa chỉ:Sô´642, Khu phố 1 Đáp Cầu, Phường Đáp Cầu, Thành Phố Bắc Ninh (ÐT: 821364)Mã số:221240 Bưu cục:Bưu cục cấp 3.....

Xem tiếp
DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẠC LIÊU-HÒA BÌNH

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẠC LIÊU-HÒA BÌNH

Mã số:963200 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Hòa Bình Địa chỉ:Ấp Thị Trấn A - Khu 1, Thị Trấn Hoà Bình, Huyện Hoà Bình (ÐT: 3880003)Mã số:963390 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cầu Số 2 Địa chỉ:Ấp 15, Xã Vĩnh Mỹ B, Huyện Hoà Bình (ÐT: 3880012)Mã số:963280 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bàu Xàng Địa.....

Xem tiếp
DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẠC LIÊU-ĐÔNG HẢI

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẠC LIÊU-ĐÔNG HẢI

Mã số:962900 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Đông Hải Địa chỉ:Ấp 4, Thị trấn Gành Hào, Huyện Đông Hải (ÐT: 3844448)Mã số:962920 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Kinh Tư Địa chỉ:Ấp Diêm Điền, Xã Điền Hải, Huyện Đông Hải (ÐT: 3840720)Mã số:962970 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cây Giang Địa chỉ:Ấp Cây Giang A, Xã Long.....

Xem tiếp
DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẠC LIÊU-GIÁ RAI

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẠC LIÊU-GIÁ RAI

Mã số:962600 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Gía Rai Địa chỉ:Ấp 1, Thị Trấn Giá Rai, Huyện Giá Rai (ÐT: 3850214)Mã số:962720 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hộ Phòng Địa chỉ:Ấp 1 - Khóm 1, Thị Trấn Hộ Phòng, Huyện Giá Rai (ÐT: 3851090)Mã số:962800 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Láng Trâm Địa chỉ:Ấp Xóm Mới,.....

Xem tiếp