DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC NINH-LƯƠNG TÀI

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC NINH-LƯƠNG TÀI

Mã số:223500 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Lương Tài Địa chỉ:Thôn Đạo Sử, Thị Trấn Thứa, Huyện Lương Tài (ÐT: 02223776666)Mã số:223610 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Kênh Vàng Địa chỉ:Thôn Hoàng Kênh, Xã Trung Kênh, Huyện Lương Tài (ÐT: 868300)Mã số:223590 Bưu cục:Điểm BĐVHX Lai Hạ Địa chỉ:Thôn Lai Hạ, Xã Lai Hạ, Huyện Lương.....

Xem tiếp
DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC NINH-GIA BÌNH

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC NINH-GIA BÌNH

Mã số:223200 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Gia Bình Địa chỉ:Thôn Đông Bình, Thị trấn Gia Bình, Huyện Gia Bình (ÐT: 02223556115)Mã số:223360 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Ngụ Địa chỉ:Phố Ngụ, Xã Nhân Thắng, Huyện Gia Bình (ÐT: 878999)Mã số:223350 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Núi Địa chỉ:Thôn Bảo Tháp, Xã Đông Cứu,.....

Xem tiếp
DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC NINH-QUẾ VÕ

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC NINH-QUẾ VÕ

Mã số:222800 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Quế Võ Địa chỉ:Khu 3, Thị Trấn Phố Mới, Huyện Quế Võ (ÐT: 02223863003)Mã số:222918 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KCN Quế Võ Địa chỉ:Thôn Giang Liễu, Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ (ÐT: )Mã số:222930 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nội Doi Địa chỉ:Thôn Liễn Thượng, Xã Đại.....

Xem tiếp
DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC NINH-THUẬN THÀNH

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC NINH-THUẬN THÀNH

Mã số:222400 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Thuận Thành Địa chỉ:Khu Đất mới, Thị Trấn Hồ, Huyện Thuận Thành (ÐT: 02223770666)Mã số:222570 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Trạm Lộ Địa chỉ:Phố Trẹm, Xã Trạm Lộ, Huyện Thuận Thành (ÐT: 866836)Mã số:222430 Bưu cục:Điểm BĐVHX An Bình Địa chỉ:Thôn Chợ, Xã An Bình, Huyện Thuận Thành (ÐT:.....

Xem tiếp