DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-CÀ MAU-NĂM CĂN

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-CÀ MAU-NĂM CĂN

Mã số:973900 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Năm Căn Địa chỉ:Khóm I, Thị Trấn Năm Căn, Huyện Năm Căn (ÐT: 3877850)Mã số:973990 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hàng Vịnh Địa chỉ:Ấp I, Xã Hàng Vịnh, Huyện Năm Căn (ÐT: 879415)Mã số:973950 Bưu cục:Điểm BĐVHX Đầu Chà Địa chỉ:Ấp Trại Lưới B, Xã Lâm Hải, Huyện Năm.....

Xem tiếp
DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-CÀ MAU-PHÚ TÂN

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-CÀ MAU-PHÚ TÂN

Mã số:973600 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Phú Tân Địa chỉ:Khóm 1, Thị Trấn Cái Đôi Vàm, Huyện Phú Tân (ÐT: 889780)Mã số:973680 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phú Tân Địa chỉ:Ấp Cái Đôi, Xã Phú Tân, Huyện Phú Tân (ÐT: 885715)Mã số:973700 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Gò Công Địa chỉ:Ấp Gò Công Đông, Xã.....

Xem tiếp
DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-CÀ MAU-NGỌC HIỂN

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-CÀ MAU-NGỌC HIỂN

Mã số:973400 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Ngọc Hiển Địa chỉ:Ấp Rạch Gốc A, Thị Trấn Rạch Gốc, Huyện Ngọc Hiển (ÐT: 3719101)Mã số:973510 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đất Mũi Địa chỉ:Ấp Kinh Đào, Xã Đất Mũi, Huyện Ngọc Hiển (ÐT: 870501)Mã số:973420 Bưu cục:Điểm BĐVHX Chợ Thủ Địa chỉ:Ấp Chợ Thủ A, Xã Tam.....

Xem tiếp
DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-CÀ MAU-ĐẦM DƠI

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-CÀ MAU-ĐẦM DƠI

Mã số:973000 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Đầm Dơi Địa chỉ:Khóm 4, Thị Trấn Đầm Dơi, Huyện Đầm Dơi (ÐT: 858300)Mã số:973240 Bưu cục:Điểm BĐVHX Vàm Đầm Địa chỉ:Ấp Vàm Đầm, Xã Nguyễn Huân, Huyện Đầm Dơi (ÐT: 859103)Mã số:973200 Bưu cục:Điểm BĐVHX Quách Phẩm Địa chỉ:Ấp Xóm Dừa, Xã Quách Phẩm, Huyện Đầm Dơi (ÐT:.....

Xem tiếp