DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-CẦN THƠ-Ô MÔN

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-CẦN THƠ-Ô MÔN

Mã số:904000 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Ô Môn Địa chỉ:Sô´1, Đường Kim Đồng, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn (ÐT: 0292.3860910)Mã số:904060 Bưu cục:Điểm BĐVHX Phước Thới Địa chỉ:Khu vực Bình Phước, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn (ÐT: 3841111)Mã số:904130 Bưu cục:Điểm BĐVHX Thới Long Địa chỉ:Khu vực Thới Mỹ, Phường Thới Long,.....

Xem tiếp
DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-CẦN THƠ-THỚI LAI

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-CẦN THƠ-THỚI LAI

Mã số:904600 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Thới Lai Địa chỉ:Ấp Thới Thuận A, Thị trấn Thới Lai, Huyện Thới Lai (ÐT: 0292.3689299)Mã số:904710 Bưu cục:Điểm BĐVHX Trường Thành Địa chỉ:Ấp Trường Trung, Xã Trường Thành, Huyện Thới Lai (ÐT: 0292.3692411)Mã số:904730 Bưu cục:Điểm BĐVHX Trường Xuân Địa chỉ:Ấp Trường Thọ, Xã Trường Xuân, Huyện Thới.....

Xem tiếp
DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-CẦN THƠ-VĨNH THẠNH

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-CẦN THƠ-VĨNH THẠNH

Mã số:905000 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Vĩnh Thạnh Địa chỉ:Ấp Quy Lân 5, Xã Thạnh Qưới, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: 0292.3858133)Mã số:905010 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thạnh An Địa chỉ:Ấp Phụng Qưới A, Thị trấn Thạnh An, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: 0292.3652600)Mã số:905040 Bưu cục:Điểm BĐVHX Thạnh Lộc Địa chỉ:Ấp Tân Lợi, Xã Thạnh.....

Xem tiếp
DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-CẦN THƠ-CỜ ĐỎ

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-CẦN THƠ-CỜ ĐỎ

Mã số:905110 Bưu cục:Điểm BĐVHX Thạnh Phú Địa chỉ:Ấp Phước Lộc, Xã Thạnh Phú, Huyện Cờ Đỏ (ÐT: 02923.865900)Mã số:904830 Bưu cục:Điểm BĐVHX Sông Hậu Địa chỉ:Ấp 1, Xã Thới Hưng, Huyện Cờ Đỏ (ÐT: 3690101)Mã số:904660 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cờ Đỏ Địa chỉ:Ấp Thới Hòa A, Thị trấn Cờ Đỏ, Huyện Cờ Đỏ.....

Xem tiếp