HOTLINE: 0898 863 928

Bưu điện - Vnpost - EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-CẦN THƠ-Ô MÔN

Mã số:904000 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Ô Môn Địa chỉ:Sô´1, Đường Kim Đồng, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn (ÐT: 0292.3860910)Mã số:904060 Bưu cục:Điểm BĐVHX Phước...

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-CẦN THƠ-THỚI LAI

Mã số:904600 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Thới Lai Địa chỉ:Ấp Thới Thuận A, Thị trấn Thới Lai, Huyện Thới Lai (ÐT: 0292.3689299)Mã số:904710 Bưu cục:Điểm BĐVHX Trường...

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-CẦN THƠ-VĨNH THẠNH

Mã số:905000 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Vĩnh Thạnh Địa chỉ:Ấp Quy Lân 5, Xã Thạnh Qưới, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: 0292.3858133)Mã số:905010 Bưu cục:Bưu cục cấp 3...

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-CẦN THƠ-CỜ ĐỎ

Mã số:905110 Bưu cục:Điểm BĐVHX Thạnh Phú Địa chỉ:Ấp Phước Lộc, Xã Thạnh Phú, Huyện Cờ Đỏ (ÐT: 02923.865900)Mã số:904830 Bưu cục:Điểm BĐVHX Sông Hậu Địa chỉ:Ấp 1, Xã...

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-CẦN THƠ-PHONG ĐIỀN

Mã số:904400 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Phong Điền Địa chỉ:Ấp Nhơn Lộc 2, Thị trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền (ÐT: 0292.3942015)Mã số:904420 Bưu cục:Điểm BĐVHX Giai...

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-CẦN THƠ-THỐT NỐT

Mã số:904200 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Thốt Nốt Địa chỉ:Sô´24, Đường Lê Thị Tạo, Phường Thốt Nốt, Quận Thốt Nốt (ÐT: 0292.3851999)Mã số:904250 Bưu cục:Bưu cục cấp...

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-CẦN THƠ-CÁI RĂNG

Mã số:903600 Bưu cục:Điểm BĐVHX Hưng Thạnh Địa chỉ:Tổ 3, Khu vực Iv, Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng (ÐT: 3836454)Mã số:903740 Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Thứ Địa chỉ:Khu...

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-CẦN THƠ-BÌNH THỦY

Mã số:902870 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 An Thới Địa chỉ:Sô´19A, Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường An Thới, Quận Bình Thủy (ÐT: 0710.3827500)Mã số:903045 Bưu cục:Đại lý...

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-CẦN THƠ-NINH KIỀU

Mã số:902072 Bưu cục:Đại lý bưu điện Số 15 Địa chỉ:Sô´31, Đường Quang Trung, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều (ÐT: 3751506)Mã số:902220 Bưu cục:Bưu cục cấp 3...