HOTLINE: 0898 863 928

Bưu điện - Vnpost - EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-CAO BẰNG-PHỤC HÒA

Mã số:277800 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Phục Hòa Địa chỉ:Khu Phố Phục Hòa, Thị Trấn Hoà Thuận, Huyện Phục Hòa (ÐT: 02063.822.101)Mã số:277801 Bưu cục:Bưu cục cấp...

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-CAO BẰNG-THẠCH AN

Mã số:277100 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Thạch An Địa chỉ:Khu I, Thị Trấn Đông Khê, Huyện Thạch An (ÐT: 02063.840.195)Mã số:277180 Bưu cục:Điểm BĐVHX Lê Lai Địa chỉ:Thôn...

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-CAO BẰNG- BẢO LÂM

Mã số:276700 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Bảo Lâm Địa chỉ:Khu Trung Tâm Huyện, Xã Mông Ân, Huyện Bảo Lâm (ÐT: 0206.3885.105)Mã số:276750 Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Phong Địa...

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-CAO BẰNG-BẢO LẠC

Mã số:276200 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Bảo Lạc Địa chỉ:Khu II, Thị Trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc (ÐT: 0206.3870.229)Mã số:276480 Bưu cục:Điểm BĐVHX Lũng Pán Địa chỉ:Xóm...

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-CAO BẰNG-NGUYÊN BÌNH

Mã số:275600 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Nguyên Bình Địa chỉ:Khu A, Thị Trấn Nguyên Bình, Huyện Nguyên Bình (ÐT: 02063.872.101)Mã số:275850 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tĩnh...

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-CAO BẰNG-THÔNG NÔNG

Mã số:275200 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Thông Nông Địa chỉ:Khu phố Háng Tháng, Thị Trấn Thông Nông, Huyện Thông Nông (ÐT: 02063.875.207)Mã số:275220 Bưu cục:Điểm BĐVHX Đa...

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-CAO BẰNG-HÀ QUẢNG

Mã số:274600 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Hà Quảng Địa chỉ:Khu Bản Giới, Thị Trấn Xuân Hoà, Huyện Hà Quảng (ÐT: 02063.862.134)Mã số:274900 Bưu cục:Điểm BĐVHX Trường Hà Địa...

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-CAO BẰNG-HÒA AN

Mã số:273800 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Hòa An Địa chỉ:Khu B, Thị Trấn Nước Hai, Huyện Hoà An (ÐT: 02063.860.144)Mã số:273880 Bưu cục:Điểm BĐVHX Nguyễn Huệ Địa chỉ:Khu...

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-CAO BẰNG-TRÀ LĨNH

Mã số:273400 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Trà Lĩnh Địa chỉ:Khu I, Thị Trấn Hùng Quốc, Huyện Trà Lĩnh (ÐT: 02063.880.105)Mã số:273410 Bưu cục:Điểm BĐVHX Hùng Quốc Địa chỉ:Xóm...

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-CAO BẰNG-TRÙNG KHÁNH

Mã số:272700 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Trùng Khánh Địa chỉ:Tổ 4, Thị Trấn Trùng Khánh, Huyện Trùng Khánh (ÐT: 02063.826.191)Mã số:273170 Bưu cục:Điểm BĐVHX Thông Huề Địa chỉ:Khu...

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-CAO BẰNG-HẠ LANG

Mã số:272200 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Hạ Lang Địa chỉ:Khu Phố Hạ Lang, Thị Trấn Thanh Nhật, Huyện Hạ Lang (ÐT: 0206.3830.233)Mã số:272280 Bưu cục:Điểm BĐVHX Lý...

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-CAO BẰNG-QUẢNG UYÊN

Mã số:271500 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Quảng Uyên Địa chỉ:Khu Hòa Bình, Thị Trấn Quảng Uyên, Huyện Quảng Uyên (ÐT: 02063.820.033)Mã số:271520 Bưu cục:Điểm BĐVHX Độc Lập Địa...