HOTLINE: 0898 863 928

Bưu điện - Vnpost - EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐÀ NẴNG-CẨM LỆ

Mã số:557400 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Đà Nẵng 4 Địa chỉ:Sô´296, Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Hoà Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ (ÐT: 0236.3670069)Mã số:557403 Bưu...

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐÀ NẴNG-NGŨ HÀNH SƠN

Mã số:556810 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Sơn Thủy Địa chỉ:Sô´676, Đường Lê Văn Hiến, Phường Hoà Hải, Quận Ngũ Hành Sơn (ÐT: 0236.3969767)Mã số:556920 Bưu cục:Bưu cục...

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐÀ NẴNG-HÒA VANG

Mã số:556630 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Túy Loan Địa chỉ:Thôn Túy Loan Đông, Xã Hoà Phong, Huyện Hoà Vang (ÐT: 0236.3846254)Mã số:556690 Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Châu Địa...

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐÀ NẴNG-LIÊN CHIỂU

Mã số:555700 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Đà Nẵng 2 Địa chỉ:Sô´138, Đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu (ÐT: 0236.3730705)Mã số:555816 Bưu cục:Bưu...

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐÀ NẴNG-THANH KHÊ

Mã số:555200 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nguyễn Văn Linh Địa chỉ:Sô´170, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê (ÐT: 0236.3692533)Mã số:555210 Bưu cục:Bưu cục...

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐÀ NẴNG-SƠN TRÀ

Mã số:553690 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thọ Quang Địa chỉ:Sô´1, Đường Ngô Quyền, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà (ÐT: 0236.3921488)Mã số:553920 Bưu cục:Bưu cục cấp 3...

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐÀ NẴNG-HẢI CHÂU

Mã số:552200 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Trưng Nữ Vương Địa chỉ:Sô´436, Đường Trưng Nữ Vương, Phường Hòa Thuận Đông, Quận Hải Châu (ÐT: 0236.3633821)Mã số:552190 Bưu cục:Bưu...