DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐIỆN BIÊN-NẬM PỒ

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐIỆN BIÊN-NẬM PỒ

Mã số:385310 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Nậm Pồ Địa chỉ:Bản Huổi Hâu, Xã Nà Khoa, Huyện Nậm Pồ (ÐT: 02303745666)Mã số:385420 Bưu cục:Điểm BĐVHX Pa Tần Địa chỉ:Bản Pa Tần, Xã Pa Tần, Huyện Nậm Pồ (ÐT: 0943394377)Mã số:385320 Bưu cục:Điểm BĐVHX Chà Cang Địa chỉ:Bản Mới, Xã Chà Cang, Huyện Nậm Pồ (ÐT: 0949411081)Mã.....

Xem tiếp
DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐIỆN BIÊN-MƯỜNG ẢNG

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐIỆN BIÊN-MƯỜNG ẢNG

Mã số:382890 Bưu cục:Điểm BĐVHX Ẳng Tở Địa chỉ:Bản Cha Cuông, Xã Ẳng Tở, Huyện Mường Ảng (ÐT: 01693380703)Mã số:382870 Bưu cục:Điểm BĐVHX Ẳng Nưa Địa chỉ:Bản Tin Tốc, Xã Ẳng Nưa, Huyện Mường Ảng (ÐT: 0977602581)Mã số:382820 Bưu cục:Điểm BĐVHX Ẳng Cang Địa chỉ:Bản Kéo, Xã Ẳng Cang, Huyện Mường Ảng (ÐT: 01666060715)Mã số:382920 Bưu cục:Điểm.....

Xem tiếp
DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐIỆN BIÊN-MƯỜNG NHÉ

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐIỆN BIÊN-MƯỜNG NHÉ

Mã số:384000 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Mường Nhé Địa chỉ:Khối Mường Nhé, Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé (ÐT: 02303740019)Mã số:384050 Bưu cục:Điểm BĐVHX Mường Toong Địa chỉ:Bản Mường Toong 1, Xã Mường Toong, Huyện Mường Nhé (ÐT: 0943334902)Mã số:384030 Bưu cục:Hòm thư Công cộng xã Chung Chải Địa chỉ:Bản Đoàn Kết, Xã Chung Chải,.....

Xem tiếp
DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐIỆN BIÊN-MƯỜNG LAY

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐIỆN BIÊN-MƯỜNG LAY

Mã số:383900 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Tx Mường Lay Địa chỉ:Tổ 13, Phường Na Lay, Thị xã Mường Lay (ÐT: 02303852303)Mã số:383980 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nậm Cản Địa chỉ:Tổ 4, Phường Na Lay, Thị xã Mường Lay (ÐT: 02303852301)Mã số:383940 Bưu cục:Điểm BĐVHX Lay Nưa Địa chỉ:Bản Ló 1, Xã Lay Nưa, Thị.....

Xem tiếp