DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐỒNG THÁP-HUYỆN HỒNG NGỰ

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐỒNG THÁP-HUYỆN HỒNG NGỰ

Mã số:872220 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Huyện Hồng Ngự Địa chỉ:Ấp Thượng, Thị Trấn Thường Thới Tiền, Huyện Hồng Ngự (ÐT: 586808)Mã số:872290 Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Thuận A Địa chỉ:Ấp Phú Thạnh A, Xã Phú Thuận A, Huyện Hồng Ngự (ÐT: 582001)Mã số:872270 Bưu cục:Điểm BĐVHX Long Thuận Địa chỉ:Ấp Long Hoà, Xã Long.....

Xem tiếp
DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐỒNG THÁP-HUYỆN CAO LÃNH

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐỒNG THÁP-HUYỆN CAO LÃNH

Mã số:874000 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Cao Lãnh Địa chỉ:Đường Nguyễn Minh Trí, Thị Trấn Mỹ Thọ, Huyện Cao Lãnh (ÐT: 0673 522 379)Mã số:874160 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Kiến Văn Địa chỉ:Ấp 4 (1878_2503), Xã Bình Hàng Trung, Huyện Cao Lãnh (ÐT: 914109)Mã số:874170 Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Hàng Tây Địa chỉ:Ấp 3.....

Xem tiếp
DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐỒNG THÁP-CHÂU THÀNH

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐỒNG THÁP-CHÂU THÀNH

Mã số:873800 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Châu Thành Địa chỉ:Đường Quốc Lộ 80 (khóm Phú Hưng), Thị Trấn Cái Tàu Hạ, Huyện Châu Thành (ÐT: 840002)Mã số:873860 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nha Mân Địa chỉ:Ấp Tân Bình, Xã Tân Nhuận Đông, Huyện Châu Thành (ÐT: 620173)Mã số:873870 Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Nhuận Đông Địa.....

Xem tiếp
DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐỒNG THÁP-SA ĐÉC

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-ĐỒNG THÁP-SA ĐÉC

Mã số:873100 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Sađéc Địa chỉ:Sô´90, Đường Hùng Vương, Phường 2, Thị xã Sa Đéc (ÐT: 861025)Mã số:873580 Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Phú Đông Địa chỉ:Đường Ngã Bát, Xã Tân Phú Đông, Thị xã Sa Đéc (ÐT: 862701)Mã số:873330 Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Qui Đông Địa chỉ:Đường Lê Lợi, Phường Tân Quy.....

Xem tiếp