HOTLINE: 0898 863 928

Bưu điện - Vnpost - EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-GIA LAI-CHƯ PƯH

Mã số:605050 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Chư Pưh Địa chỉ:Thôn Hòa Tín, Thị Trấn Nhơn Hoà, Huyện Chư Pưh (ÐT: 02693850043)Mã số:604990 Bưu cục:Điểm BĐVHX Ia Dreng Địa...

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-GIA LAI-PHÚ THIỆN

Mã số:606900 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Phú Thiện Địa chỉ:Khu phố 1, Thị trấn Phú Thiện, Huyện Phú Thiện (ÐT: 02693882345)Mã số:605380 Bưu cục:Điểm BĐVHX Chư A...

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-GIA LAI-IA PA

Mã số:606600 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Ia Pa Địa chỉ:Thôn Blôm, Xã Kim Tân, Huyện Ia Pa (ÐT: 02693655005)Mã số:606710 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Ia Mrơn Địa...

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-GIA LAI-ĐAK PƠ

Mã số:606400 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Đak Pơ Địa chỉ:Thôn 2, Xã Đak Pơ, Huyện Đak Pơ (ÐT: 02693738002)Mã số:606420 Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú An Địa chỉ:Thôn An...

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-GIA LAI-KRÔNG PA

Mã số:606000 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Krông Pa Địa chỉ:Sô´08, Đường Trần Hưng Đạo, Thị Trấn Phú Túc, Huyện Krông Pa (ÐT: 02693853156)Mã số:606130 Bưu cục:Bưu cục...

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-GIA LAI-KÔNG CHRO

Mã số:605700 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Kông Chro Địa chỉ:Sô´215, Đường Nguyễn Huệ, Thị Trấn Kông Chro, Huyện Kông Chro (ÐT: 02693835343)Mã số:605790 Bưu cục:Điểm BĐVHX Kông...

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-GIA LAI-AYUN PA

Mã số:605300 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Ayun Pa Địa chỉ:Sô´197, Đường Lê Hồng Phong, Phường Đoàn Kết, Thị xã Ayun Pa (ÐT: 02693852452)Mã số:605500 Bưu cục:Điểm BĐVHX...

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-GIA LAI-CHƯ SÊ

Mã số:604700 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Chư Sê Địa chỉ:Sô´723, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Chư Sê, Huyện Chư Sê (ÐT: 02963851102)Mã số:604870 Bưu cục:Điểm BĐVHX Ia...

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-GIA LAI-CHƯ PRÔNG

Mã số:604200 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Chư Prông Địa chỉ:Sô´103, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Chư Prông, Huyện Chư Prông (ÐT: 02693843000)Mã số:604260 Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú...

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-GIA LAI-ĐỨC CƠ

Mã số:603800 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Đức Cơ Địa chỉ:Sô´212, Đường Quang Trung, Thị Trấn Chư Ty, Huyện Đức Cơ (ÐT: 02693846201)Mã số:604000 Bưu cục:Điểm BĐVHX Ia...

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-GIA LAI-IA GRAI

Mã số:603400 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Ia Grai Địa chỉ:Sô´275, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Ia Kha, Huyện Ia Grai (ÐT: 02693844327)Mã số:603510 Bưu cục:Bưu cục cấp...

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-GIA LAI-CHƯ PĂH

Mã số:603000 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Chư Păh Địa chỉ:Khu phố 2, Thị Trấn Phú Hoà, Huyện Chư Păh (ÐT: 02693845999)Mã số:603230 Bưu cục:Điểm BĐVHX Ya Ly Địa...