DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ GIANG-QUANG BÌNH

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ GIANG-QUANG BÌNH

Mã số:315200 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Quang Bình Địa chỉ:Thôn Luổng, Thị trấn Yên Bình, Huyện Quang Bình (ÐT: 820094)Mã số:315409 Bưu cục:Điểm BĐVHX XUÂN MINH Địa chỉ:Thôn Minh Sơn, Xã Xuân Minh, Huyện Quang Bình (ÐT: 833586)Mã số:315380 Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Nam Địa chỉ:Thôn Nà Chõ, Xã Tân Nam, Huyện Quang Bình (ÐT:.....

Xem tiếp
DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ GIANG-BẮC QUANG

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ GIANG-BẮC QUANG

Mã số:314880 Bưu cục:Điểm BĐVHX Bằng Hành Địa chỉ:Thôn Trang, Xã Bằng Hành, Huyện Bắc Quang (ÐT: 818002)Mã số:315091 Bưu cục:Điểm BĐVHX Đồng Yên Địa chỉ:Thôn Ke Nhan, Xã Đồng Yên, Huyện Bắc Quang (ÐT: 890010)Mã số:314801 Bưu cục:Điểm BĐVHX Việt Quang Địa chỉ:Khu phố Trung Tâm, Thị Trấn Việt Quang, Huyện Bắc Quang (ÐT: 821643)Mã.....

Xem tiếp
DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ GIANG-XÍN MẦN

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ GIANG-XÍN MẦN

Mã số:314510 Bưu cục:Điểm BĐVHX Bản Díu Địa chỉ:Thôn Díu Thượng, Xã Bản Díu, Huyện Xín Mần (ÐT: 836190)Mã số:314400 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Xín Mần Địa chỉ:Khu phố Trung Tâm, Thị Trấn Cốc Pài, Huyện Xín Mần (ÐT: 836266. 3837699)Mã số:314680 Bưu cục:Điểm BĐVHX Nà Trì Địa chỉ:Thôn Nà Trì, Xã Nà Chì, Huyện.....

Xem tiếp
DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ GIANG-HOÀNG SU PHÌ

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HÀ GIANG-HOÀNG SU PHÌ

Mã số:314140 Bưu cục:Điểm BĐVHX Nậm Dịch Địa chỉ:Khu Trung Tâm Xã, Xã Nậm Dịch, Huyện Hoàng Su Phì (ÐT: 831220)Mã số:314210 Bưu cục:Điểm BĐVHX Thông Nguyên Địa chỉ:Khu Chợ, Xã Thông Nguyên, Huyện Hoàng Su Phì (ÐT: 831249)Mã số:314230 Bưu cục:Điểm BĐVHX Nậm Ty Địa chỉ:Thôn Nậm Ty, Xã Nậm Ty, Huyện Hoàng Su Phì.....

Xem tiếp