DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-CẦN THƠ-Ô MÔN

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-CẦN THƠ-Ô MÔN

Mã số:904000 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Ô Môn Địa chỉ:Sô´1, Đường Kim Đồng, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn (ÐT: 0292.3860910)Mã số:904060 Bưu cục:Điểm BĐVHX Phước Thới Địa chỉ:Khu vực Bình Phước, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn (ÐT: 3841111)Mã số:904130 Bưu cục:Điểm BĐVHX Thới Long Địa chỉ:Khu vực Thới Mỹ, Phường Thới Long,.....

Xem tiếp
DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HẢI DƯƠNG-KINH MÔN

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HẢI DƯƠNG-KINH MÔN

Mã số:173800 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Kinh Môn Địa chỉ:Khu phố Kênh Hạ, Thị Trấn Kinh Môn, Huyện Kinh Môn (ÐT: 02203822101)Mã số:173940 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thái Mông Địa chỉ:Thôn Thái Mông, Xã Phúc Thành , Huyện Kinh Môn (ÐT: 02203823101)Mã số:173830 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nhị Chiểu Địa chỉ:Thôn Lỗ Sơn,.....

Xem tiếp
DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HẢI DƯƠNG-NAM SÁCH

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HẢI DƯƠNG-NAM SÁCH

Mã số:173400 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Nam Sách Địa chỉ:Khu phố Mới, Thị Trấn Nam Sách, Huyện Nam Sách (ÐT: 02203757610)Mã số:173490 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thanh Quang Địa chỉ:Thôn Linh Khê, Xã Thanh Quang, Huyện Nam Sách (ÐT: 02203794101)Mã số:173401 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thị Trấn Nam Sách Địa chỉ:Khu phố La.....

Xem tiếp
DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HẢI DƯƠNG-KIM THÀNH

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-HẢI DƯƠNG-KIM THÀNH

Mã số:173100 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Kim Thành Địa chỉ:Khu phố Ga, Thị Trấn Phú Thái, Huyện Kim Thành (ÐT: 02203720213)Mã số:173170 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Lai Khê Địa chỉ:Thôn Lai Khê, Xã Cộng Hoà, Huyện Kim Thành (ÐT: 02203729912)Mã số:173280 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đồng Gia Địa chỉ:Thị tứ Đồng Gia, Xã.....

Xem tiếp