DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC NINH-YÊN PHONG

DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC NINH-YÊN PHONG
Mã số:221400 
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Yên Phong 
Địa chỉ:Đường Phố Chờ, Thị Trấn Chờ, Huyện Yên Phong (ÐT: 02223860011)

Mã số:221401 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thị Trấn Chờ 
Địa chỉ:Đường Phố Mới, Thị Trấn Chờ, Huyện Yên Phong (ÐT: 860956)

Mã số:221620 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Văn Môn 
Địa chỉ:Thôn Mẫn Xá, Xã Vân Môn, Huyện Yên Phong (ÐT: 860957)

Mã số:221600 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Phụ 
Địa chỉ:Thôn An Ninh, Xã Yên Phụ, Huyện Yên Phong (ÐT: 860958)

Mã số:221580 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hoà Tiến 
Địa chỉ:Thôn Yên Hậu, Xã Hoà Tiến, Huyện Yên Phong (ÐT: 860959)

Mã số:221420 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trung Nghĩa 
Địa chỉ:Thôn Phù Lưu, Xã Trung Nghĩa, Huyện Yên Phong (ÐT: 860960)

Mã số:221500 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đông Tiến 
Địa chỉ:Thôn Đông Thái, Xã Đông Tiến, Huyện Yên Phong (ÐT: 860961)

Mã số:221570 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tam Giang 
Địa chỉ:Thôn Nguyệt Cầu, Xã Tam Giang, Huyện Yên Phong (ÐT: 880220)

Mã số:221550 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tam Đa 
Địa chỉ:Thôn Phấn Động, Xã Tam Đa, Huyện Yên Phong (ÐT: 861277)

Mã số:221530 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thuỵ Hoà 
Địa chỉ:Thôn Thiểm Xuyên, Xã Thụy Hoà, Huyện Yên Phong (ÐT: 880221)

Mã số:221510 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Trung 
Địa chỉ:Thôn Chính Trung, Xã Yên Trung, Huyện Yên Phong (ÐT: 880225)

Mã số:221560 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Dũng Liệt 
Địa chỉ:Thôn Chân Lạc, Xã Dũng Liệt, Huyện Yên Phong (ÐT: 880224)

Mã số:221440 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đông Phong 
Địa chỉ:Thôn Phong Xá, Xã Đông Phong, Huyện Yên Phong (ÐT: 880352)

Mã số:221430 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Long Châu 
Địa chỉ:Thôn Mẫn Xá, Xã Long Châu, Huyện Yên Phong (ÐT: 880353)

Mã số:221640 
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đông Thọ 
Địa chỉ:Thôn Thọ Vuông, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong (ÐT: 880725)

Mã số:221438 
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bưu cục KCNI Yên Phong 
Địa chỉ:Thôn Ngô Xá, Xã Long Châu, Huyện Yên Phong (ÐT: 3699135,3699136)

Đang xem: DANH SÁCH BƯU CỤC-EMS-VNPOST-BẮC NINH-YÊN PHONG

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng