Giấy Kraft đóng hàng

-21%
 MGK1 - 70x70 cm [50 tờ/ pack] -  Giấy Kraft đóng hàng  MGK1 - 70x70 cm [50 tờ/ pack] -  Giấy Kraft đóng hàng
1,650₫ 2,100₫
-14%
 MGK2 - 70x115 cm [50 tờ/pack] -  Giấy Kraft đóng hàng  MGK2 - 70x115 cm [50 tờ/pack] -  Giấy Kraft đóng hàng
2,500₫ 2,900₫