Giấy Kraft đóng hàng

-21%
 MGK1 - Giấy Kraft đóng hàng - 70 x 70 cm [50 tờ/ pack]  MGK1 - Giấy Kraft đóng hàng - 70 x 70 cm [50 tờ/ pack]
1,650₫ 2,100₫
-14%
 MGK2 - Giấy Kraft đóng hàng - 70 x 115 cm [50 tờ/pack]  MGK2 - Giấy Kraft đóng hàng - 70 x 115 cm [50 tờ/pack]
2,500₫ 2,900₫