HOTLINE: 0898 863 928

Đặt hàng

Hộp carton thông dụng

 MXK31 - 20.5x20.5x7 cm - [20 hộp/pack] - Hộp carton trơn

MXK31 - 20.5x20.5x7 cm - [20 hộp/pack] - Hộp carton trơn

HỘP GIẤY CARTON ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: MXK31 - Size 20.5x20.5x7 cm - Hộp giấy Carton đóng gói gửi hàng...

2,600₫

 MXK1C - 18x18x18 cm [20 hộp/pack] - Hộp carton trơn

MXK1C - 18x18x18 cm [20 hộp/pack] - Hộp carton trơn

HỘP GIẤY CARTON ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: MXK1C - Size 18x18x18 cm- Hộp giấy Carton đóng gói gửi hàng thu...

3,200₫ 5,900₫

 MXK4B - 25x20x12 cm - [20 hộp/pack] - Hộp carton trơn

MXK4B - 25x20x12 cm - [20 hộp/pack] - Hộp carton trơn

HỘP GIẤY CARTON ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: MXK4B - Size 25x20x12 cm- Hộp giấy Carton đóng gói gửi hàng thu...

3,300₫

 M0 - 12x10x8 cm - Thùng hộp carton trơn đóng hàng

M0 - 12x10x8 cm - Thùng hộp carton trơn đóng hàng

HỘP GIẤY CARTON ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: M0- Hộp thông dụng M0 - 12 x 10 x 8 cmChất liệu:...

2,200₫

 M1 - 12x12x10 cm - Thùng hộp carton

M1 - 12x12x10 cm - Thùng hộp carton

HỘP GIẤY CARTON ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: M1 - Size 12x12x10 cm- Hộp giấy Carton đóng gói gửi hàng thu...

4,500,000₫

 M11 - 14x14x7 cm - Thùng hộp carton

M11 - 14x14x7 cm - Thùng hộp carton

HỘP GIẤY CARTON ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: M11 - Size 14x14x7 cm- Hộp giấy Carton đóng gói gửi hàng thu...

2,500₫

 M12 - 15x10x10 cm - Thùng hộp carton

M12 - 15x10x10 cm - Thùng hộp carton

HỘP GIẤY CARTON ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: M12 - Size 15x10x10 cm- Hộp giấy Carton đóng gói gửi hàng thu...

2,300₫

 M14 - 16x10x5 cm - Thùng hộp carton

M14 - 16x10x5 cm - Thùng hộp carton

HỘP GIẤY CARTON ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: Hộp M14 - 16 x 10 x 5 cmChất liệu: giấy Carton đóng...

2,000₫

 M15 - 18x10x8 cm -  Thùng hộp carton

M15 - 18x10x8 cm - Thùng hộp carton

HỘP GIẤY CARTON ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: Hộp M15 - 18 x 10 x 8 cmChất liệu: giấy Carton đóng...

2,300₫

 M2 - 18x13x6 cm - Thùng hộp carton

M2 - 18x13x6 cm - Thùng hộp carton

HỘP GIẤY CARTON ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: M2 - Size 18x13x6 cm- Hộp giấy Carton đóng gói gửi hàng thu...

2,900₫

 M4 - 20x15x5 cm - Thùng hộp carton

M4 - 20x15x5 cm - Thùng hộp carton

HỘP GIẤY CARTON ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: M4 - Size 20x15x5 cm- Hộp giấy Carton đóng gói gửi hàng thu...

3,100₫

 M5 - 20x15x10 cm - Thùng hộp carton

M5 - 20x15x10 cm - Thùng hộp carton

HỘP GIẤY CARTON ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: M5 - Size 20x15x10 cm- Hộp giấy Carton đóng gói gửi hàng thu...

3,600₫

 Hộp M51 - 20x18x8 cm - Thùng hộp carton trơn đóng hàng

Hộp M51 - 20x18x8 cm - Thùng hộp carton trơn đóng hàng

HỘP GIẤY CARTON ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: M51 - Size 20x18x8 cm- Hộp giấy Carton đóng gói gửi hàng thu...

3,500₫

 M6 - 20x20x15 cm - Thùng hộp carton

M6 - 20x20x15 cm - Thùng hộp carton

HỘP GIẤY CARTON ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: M6 -Size 20x20x15 cm- Hộp giấy Carton đóng gói gửi hàng thu hộ...

4,500₫

 M7 - 25x15x8 cm - Thùng hộp carton

M7 - 25x15x8 cm - Thùng hộp carton

HỘP CARTON ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CODSản phẩm: M7 - Size 25x15x8 cm- Hộp Carton đóng góiCông dụng: Đóng gói Hộp đựng Sách, ốp lưng...

4,100₫

 M71 - 25x15x15 cm - Thùng hộp carton

M71 - 25x15x15 cm - Thùng hộp carton

HỘP GIẤY CARTON ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: M71 - Size 25x15x15 cm- Hộp giấy Carton đóng gói gửi hàng thu...

4,000₫ 17,100,000₫

 M72 - 25x17x7 cm - Thùng hộp carton trơn đóng hàng

M72 - 25x17x7 cm - Thùng hộp carton trơn đóng hàng

HỘP GIẤY CARTON ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: M72 - Hộp dẹt 25 x 17 x 7 cm - Hộp giấy...

4,500₫

 M73 - 25x20x6 cm - Thùng hộp carton trơn đóng hàng

M73 - 25x20x6 cm - Thùng hộp carton trơn đóng hàng

HỘP GIẤY CARTON ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: M73 - 25 x 20 x 6 cm - Hộp giấy Carton đóng...

4,500₫

 M8 - 28x19x10 cm - Thùng hộp carton

M8 - 28x19x10 cm - Thùng hộp carton

HỘP GIẤY CARTON ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: M8 - Size 28x19x10 cm- Hộp giấy Carton đóng gói gửi hàng thu...

4,500₫

 Hộp M9 - 30x20x7.5 cm -  Thùng hộp carton trơn đóng hàng

Hộp M9 - 30x20x7.5 cm - Thùng hộp carton trơn đóng hàng

HỘP GIẤY CARTON ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: Hộp M9 - 30 x 20 x 7,5 cm - Hộp giấy Carton...

4,500₫

Cuộn bóng khí (Màng xốp hơi)

 B4 - 20cmx25m - Cuộn bóng khí - màng xốp hơi

B4 - 20cmx25m - Cuộn bóng khí - màng xốp hơi

NGUYÊN LIỆU ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: B4 - Cuộn bóng khí - màng xốp hơi Size 20cm x 25m- Cuộn...

54,000₫

 B5 - 20cmx50m - Cuộn bóng khí - màng xốp hơi

B5 - 20cmx50m - Cuộn bóng khí - màng xốp hơi

NGUYÊN LIỆU ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: B5 -Cuộn bóng khí - màng xốp hơi Size 20cmx50mCông dụng: Nguyên liệu đóng...

90,000₫

 B6 - 20cmx100m - Cuộn bóng khí - màng xốp hơi

B6 - 20cmx100m - Cuộn bóng khí - màng xốp hơi

NGUYÊN LIỆU ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: B6 - Cuộn bóng khí - màng xốp hơi Size 20cmx100mCông dụng: Nguyên liệu...

144,000₫

 B7 - 34cmx25m - Cuộn bóng khí - màng xốp hơi

B7 - 34cmx25m - Cuộn bóng khí - màng xốp hơi

NGUYÊN LIỆU ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: B7 - Cuộn bóng khí - màng xốp hơi Size 34cmx25mCông dụng: Nguyên liệu...

72,000₫

 B8 - 34cmx50m - Cuộn bóng khí - màng xốp hơi

B8 - 34cmx50m - Cuộn bóng khí - màng xốp hơi

NGUYÊN LIỆU ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: B8 - Cuộn bóng khí  - màng xốp hơi Size 34cmx50mCông dụng: Nguyên liệu...

117,000₫

 B9 - 34cmx100m - Cuộn bóng khí - màng xốp hơi

B9 - 34cmx100m - Cuộn bóng khí - màng xốp hơi

NGUYÊN LIỆU ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: B9 - Cuộn bóng khí  - màng xốp hơi Size 34cmx100mCông dụng: Nguyên liệu...

189,000₫

 B10 - 45cmx25m - Cuộn bóng khí - màng xốp hơi

B10 - 45cmx25m - Cuộn bóng khí - màng xốp hơi

NGUYÊN LIỆU ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: B10 - Cuộn bóng khí - màng xốp hơi Size 45cm x 25mCông dụng:...

90,000₫

 B11 - 45cmx50m - Cuộn bóng khí - màng xốp hơi

B11 - 45cmx50m - Cuộn bóng khí - màng xốp hơi

NGUYÊN LIỆU ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: B11 - Cuộn bóng khí - màng xốp hơi Size 45cmx50mCông dụng: Nguyên liệu...

162,000₫

 B12 - 45cmx100m - Cuộn bóng khí - màng xốp hơi

B12 - 45cmx100m - Cuộn bóng khí - màng xốp hơi

NGUYÊN LIỆU ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: B12 - Cuộn bóng khí - màng xốp hơi Size 45cmx100mCông dụng: Nguyên liệu...

270,000₫

 B13 - 60cmx25m - Cuộn bóng khí - Màng xốp hơi

B13 - 60cmx25m - Cuộn bóng khí - Màng xốp hơi

NGUYÊN LIỆU ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: B13 - Cuộn bóng khí - màng xốp hơi Size 60cm x 25m- Cuộn...

126,000₫

 B14 - 60cmx50m - Cuộn bóng khí - Màng xốp hơi

B14 - 60cmx50m - Cuộn bóng khí - Màng xốp hơi

NGUYÊN LIỆU ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: B14 - Cuộn bóng khí - màng xốp hơi Size 60cm x 50m- Cuộn...

198,000₫

 B15 - 60cmx100m - Cuộn bóng khí - Màng xốp hơi

B15 - 60cmx100m - Cuộn bóng khí - Màng xốp hơi

NGUYÊN LIỆU ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: B15- Cuộn bóng khí - màng xốp hơi Size 60cm x 100m- Cuộn xốp...

342,000₫ 400,000₫

 B16 - 140cmx10m - Cuộn bóng khí - Màng xốp hơi

B16 - 140cmx10m - Cuộn bóng khí - Màng xốp hơi

NGUYÊN LIỆU ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: B16 - Cuộn bóng khí - màng xốp hơi Size 140 cm x 10m-...

62,100₫

Túi nilon giao hàng

 MT3S - 38x52 cm [100 túi/pack] - Túi nilon tiết kiệm gói hàng

MT3S - 38x52 cm [100 túi/pack] - Túi nilon tiết kiệm gói hàng

Đặc điểm kĩ thuật- Quốc gia sản xuất: Việt Nam- Màu sắc: Đen, Xanh dương, xanh lá mạ, màu cam, màu hồng, màu vàng, màu...

1,170₫

 MT2S - 28x42 cm [100 túi/pack] - Túi nilon tiết kiệm gói hàng

MT2S - 28x42 cm [100 túi/pack] - Túi nilon tiết kiệm gói hàng

Đặc điểm kĩ thuật- Quốc gia sản xuất: Việt Nam- Màu sắc: Đen, Xanh dương, xanh lá mạ, màu cam, màu hồng, màu vàng, màu...

760₫

 MT1S - 25x35 cm [100 túi/pack] - Túi nilon tiết kiệm gói hàng

MT1S - 25x35 cm [100 túi/pack] - Túi nilon tiết kiệm gói hàng

Đặc điểm kĩ thuật- Quốc gia sản xuất: Việt Nam- Màu sắc: Đen, Xanh dương, xanh lá mạ, màu cam, màu hồng, màu vàng, màu...

540₫

 MT0S - 17x30 cm [100 túi/pack] - Túi nilon tiết kiệm gói hàng

MT0S - 17x30 cm [100 túi/pack] - Túi nilon tiết kiệm gói hàng

Đặc điểm kĩ thuật- Quốc gia sản xuất: Việt Nam- Màu sắc: Đen, Xanh dương, xanh lá mạ, màu cam, màu hồng, màu vàng, màu...

400₫

 MT3X - 38x52 cm [100 túi/pack] - Túi nilon tiết kiệm gói hàng

MT3X - 38x52 cm [100 túi/pack] - Túi nilon tiết kiệm gói hàng

Đặc điểm kĩ thuật- Quốc gia sản xuất: Việt Nam- Màu sắc: Đen, Xanh dương, xanh lá mạ, màu cam, màu hồng, màu vàng- Độ...

1,170₫

 MT2X - 28x42 cm [100 túi/pack] - Túi nilon tiết kiệm gói hàng

MT2X - 28x42 cm [100 túi/pack] - Túi nilon tiết kiệm gói hàng

Đặc điểm kĩ thuật- Quốc gia sản xuất: Việt Nam- Màu sắc: Đen, Xanh dương, xanh lá mạ, màu cam, màu hồng, màu vàng- Độ...

760₫

 MT1X - 25x35 cm [100 túi/pack] - Túi nilon tiết kiệm gói hàng

MT1X - 25x35 cm [100 túi/pack] - Túi nilon tiết kiệm gói hàng

Đặc điểm kĩ thuật- Quốc gia sản xuất: Việt Nam- Màu sắc: Đen, Xanh dương, xanh lá mạ, màu cam, màu hồng, màu vàng- Độ...

540₫

 MT0X - 17x30 cm [100 túi/pack] - Túi nilon tiết kiệm gói hàng

MT0X - 17x30 cm [100 túi/pack] - Túi nilon tiết kiệm gói hàng

Đặc điểm kĩ thuật- Quốc gia sản xuất: Việt Nam- Màu sắc: Đen, Xanh dương, xanh lá mạ, màu cam, màu hồng, màu vàng- Độ...

400₫

 MT3V - 38x52 cm [100 túi/pack] - Túi nilon tiết kiệm gói hàng

MT3V - 38x52 cm [100 túi/pack] - Túi nilon tiết kiệm gói hàng

Đặc điểm kĩ thuật- Quốc gia sản xuất: Việt Nam- Màu sắc: Đen, Xanh dương, xanh lá mạ, màu cam, màu hồng, màu vàng, màu...

1,170₫

 MT2V - 28x42 cm [100 túi/pack] - Túi nilon tiết kiệm gói hàng

MT2V - 28x42 cm [100 túi/pack] - Túi nilon tiết kiệm gói hàng

Đặc điểm kĩ thuật- Quốc gia sản xuất: Việt Nam- Màu sắc: Đen, Xanh dương, xanh lá mạ, màu cam, màu hồng, màu vàng, màu...

760₫

 MT1V - 25x35 cm [100 túi/pack] - Túi nilon tiết kiệm gói hàng

MT1V - 25x35 cm [100 túi/pack] - Túi nilon tiết kiệm gói hàng

Đặc điểm kĩ thuật- Quốc gia sản xuất: Việt Nam- Màu sắc: Đen, Xanh dương, xanh lá mạ, màu cam, màu hồng, màu vàng, màu...

540₫

 MT0V - 17x30 cm [100 túi/pack] - Túi nilon tiết kiệm gói hàng

MT0V - 17x30 cm [100 túi/pack] - Túi nilon tiết kiệm gói hàng

Đặc điểm kĩ thuật- Quốc gia sản xuất: Việt Nam- Màu sắc: Đen, Xanh dương, xanh lá mạ, màu cam, màu hồng, màu vàng, màu...

400₫

 MT3H - 38x52 cm [100 túi/pack] - Túi nilon tiết kiệm gói hàng

MT3H - 38x52 cm [100 túi/pack] - Túi nilon tiết kiệm gói hàng

Đặc điểm kĩ thuật- Quốc gia sản xuất: Việt Nam- Màu sắc: Đen, Xanh dương, xanh lá mạ, màu cam, màu hồng, màu vàng- Độ...

1,170₫

 MT2H - 28x42 cm [100 túi/pack] - Túi nilon tiết kiệm gói hàng

MT2H - 28x42 cm [100 túi/pack] - Túi nilon tiết kiệm gói hàng

Đặc điểm kĩ thuật- Quốc gia sản xuất: Việt Nam- Màu sắc: Đen, Xanh dương, xanh lá mạ, màu cam, màu hồng, màu vàng- Độ...

760₫

 MT1H - 25x35 cm [100 túi/pack] - Túi nilon tiết kiệm gói hàng

MT1H - 25x35 cm [100 túi/pack] - Túi nilon tiết kiệm gói hàng

Đặc điểm kĩ thuật- Quốc gia sản xuất: Việt Nam- Màu sắc: Đen, Xanh dương, xanh lá mạ, màu cam, màu hồng, màu vàng- Độ...

540₫

 MT0H - 17x30 cm [100 túi/pack] - Túi nilon tiết kiệm gói hàng

MT0H - 17x30 cm [100 túi/pack] - Túi nilon tiết kiệm gói hàng

Đặc điểm kĩ thuật- Quốc gia sản xuất: Việt Nam- Màu sắc: Đen, Xanh dương, xanh lá mạ, màu cam, màu hồng, màu vàng- Độ...

400₫

 MT3D - 38x52 cm [100 túi/pack] - Túi nilon tiết kiệm gói hàng

MT3D - 38x52 cm [100 túi/pack] - Túi nilon tiết kiệm gói hàng

Đặc điểm kĩ thuật- Quốc gia sản xuất: Việt Nam- Màu sắc: Đen, Xanh dương, xanh lá mạ, màu cam, màu hồng, màu vàng- Độ...

1,170₫

 MT2D - 28x42 cm [100 túi/pack] - Túi nilon tiết kiệm gói hàng

MT2D - 28x42 cm [100 túi/pack] - Túi nilon tiết kiệm gói hàng

Đặc điểm kĩ thuật- Quốc gia sản xuất: Việt Nam- Màu sắc: Đen, Xanh dương, xanh lá mạ, màu cam, màu hồng, màu vàng- Độ...

760₫

 MT1D - 25x35 cm [100 túi/pack] - Túi nilon tiết kiệm gói hàng

MT1D - 25x35 cm [100 túi/pack] - Túi nilon tiết kiệm gói hàng

Đặc điểm kĩ thuật- Quốc gia sản xuất: Việt Nam- Màu sắc: Đen, Xanh dương, xanh lá mạ, màu cam, màu hồng, màu vàng- Độ...

540₫

 MT0D - 17x30 cm [100 túi/pack] - Túi nilon tiết kiệm gói hàng

MT0D - 17x30 cm [100 túi/pack] - Túi nilon tiết kiệm gói hàng

Đặc điểm kĩ thuật- Quốc gia sản xuất: Việt Nam- Màu sắc: Đen, Xanh dương, xanh lá mạ, màu cam, màu hồng, màu vàng- Độ...

400₫

 MT3C - 38x52 cm [100 túi/pack] - Túi nilon tiết kiệm gói hàng

MT3C - 38x52 cm [100 túi/pack] - Túi nilon tiết kiệm gói hàng

Đặc điểm kĩ thuật- Quốc gia sản xuất: Việt Nam- Màu sắc: Đen, Xanh dương, xanh lá mạ, màu cam, màu hồng, màu vàng- Độ...

1,170₫

 MT2C - 28x42 cm [100 túi/pack] - Túi nilon tiết kiệm gói hàng

MT2C - 28x42 cm [100 túi/pack] - Túi nilon tiết kiệm gói hàng

Đặc điểm kĩ thuật- Quốc gia sản xuất: Việt Nam- Màu sắc: Đen, Xanh dương, xanh lá mạ, màu cam, màu hồng, màu vàng- Độ...

760₫

 MT1C - 25x35 cm [100 túi/pack] - Túi nilon tiết kiệm gói hàng

MT1C - 25x35 cm [100 túi/pack] - Túi nilon tiết kiệm gói hàng

Đặc điểm kĩ thuật- Quốc gia sản xuất: Việt Nam- Màu sắc: Đen, Xanh dương, xanh lá mạ, màu cam, màu hồng, màu vàng- Độ...

540₫

 MT0C - 17x30 cm [100 túi/pack] - Túi nilon tiết kiệm gói hàng

MT0C - 17x30 cm [100 túi/pack] - Túi nilon tiết kiệm gói hàng

Đặc điểm kĩ thuật- Quốc gia sản xuất: Việt Nam- Màu sắc: Đen, Xanh dương, xanh lá mạ, màu cam, màu hồng, màu vàng- Độ...

400₫

 MT3B - 38x52 cm [100 túi/pack] - Túi nilon tiết kiệm gói hàng

MT3B - 38x52 cm [100 túi/pack] - Túi nilon tiết kiệm gói hàng

Đặc điểm kĩ thuật- Quốc gia sản xuất: Việt Nam- Màu sắc: Đen, Xanh dương, xanh lá mạ, màu cam, màu hồng, màu vàng- Độ...

1,150₫

 MT2B - 28x42 cm [100 túi/pack] - Túi nilon tiết kiệm gói hàng

MT2B - 28x42 cm [100 túi/pack] - Túi nilon tiết kiệm gói hàng

Đặc điểm kĩ thuật- Quốc gia sản xuất: Việt Nam- Màu sắc: Đen, Xanh dương, xanh lá mạ, màu cam, màu hồng, màu vàng- Độ...

680₫

 MT1B - 25x35 cm [100 túi/pack] - Túi nilon tiết kiệm gói hàng

MT1B - 25x35 cm [100 túi/pack] - Túi nilon tiết kiệm gói hàng

Đặc điểm kĩ thuật- Quốc gia sản xuất: Việt Nam- Màu sắc: Đen, Xanh dương, xanh lá mạ, màu cam, màu hồng, màu vàng- Độ...

530₫

 MT0B - 17x30 cm [100 túi/pack] - Túi nilon tiết kiệm gói hàng

MT0B - 17x30 cm [100 túi/pack] - Túi nilon tiết kiệm gói hàng

Đặc điểm kĩ thuật- Quốc gia sản xuất: Việt Nam- Màu sắc: Đen, Xanh dương, xanh lá mạ, màu cam, màu hồng, màu vàng- Độ...

370₫

 Túi nilon niêm phong gói hàng - 38x52 cm

Túi nilon niêm phong gói hàng - 38x52 cm

Đặc điểm kĩ thuật- Quốc gia sản xuất: Việt Nam- Màu sắc: Xanh dương, xanh lá mạ, màu cam, màu hồng, màu vàng- Độ dày:...

1,170₫ 2,500₫

 Túi nilon niêm phong gói hàng - 28x42 cm

Túi nilon niêm phong gói hàng - 28x42 cm

Đặc điểm kĩ thuật- Quốc gia sản xuất: Việt Nam- Màu sắc: Xanh dương, xanh lá mạ, màu cam, màu hồng, màu vàng- Độ dày:...

760₫ 1,900₫

 Túi nilon niêm phong gói hàng - 25x35 cm

Túi nilon niêm phong gói hàng - 25x35 cm

Đặc điểm kĩ thuật- Quốc gia sản xuất: Việt Nam- Màu sắc: Xanh dương, xanh lá mạ, màu cam, màu hồng, màu vàng- Độ dày:...

540₫ 1,200₫

 Túi nilon niêm phong gói hàng - 17x30 cm

Túi nilon niêm phong gói hàng - 17x30 cm

Đặc điểm kĩ thuật- Quốc gia sản xuất: Việt Nam- Màu sắc: Xanh dương, xanh lá mạ, màu cam, màu hồng, màu vàng- Độ dày:...

400₫ 1,000₫

 MT3A - 50x35 cm [100 túi/pack] - Túi nilon giao hàng

MT3A - 50x35 cm [100 túi/pack] - Túi nilon giao hàng

Đặc điểm kĩ thuật- Quốc gia sản xuất: Việt Nam- Màu sắc: trắng - đen (không nhìn thấy sp bên trong)- Độ dày: 30 mic...

1,050₫

 MT0A - 23x17 cm [100 túi/pack] - Túi nilon giao hàng

MT0A - 23x17 cm [100 túi/pack] - Túi nilon giao hàng

Đặc điểm kĩ thuật- Quốc gia sản xuất: Việt Nam- Màu sắc: trắng - đen (không nhìn thấy sp bên trong)- Độ dày: 30 mic...

400₫

 MT2A - 40x30 cm [100 túi/pack] - Túi nilon giao hàng

MT2A - 40x30 cm [100 túi/pack] - Túi nilon giao hàng

Đặc điểm kĩ thuật:- Quốc gia sản xuất: Việt Nam- Màu sắc: trắng - đen (không nhìn thấy sp bên trong)- Độ dày: 30 mic...

800₫

 MT1A - 30x25 cm [100 túi/pack] - Túi nilon giao hàng

MT1A - 30x25 cm [100 túi/pack] - Túi nilon giao hàng

Đặc điểm kĩ thuật- Quốc gia sản xuất: Việt Nam- Màu sắc: trắng - đen (không nhìn thấy sp bên trong)- Độ dày: 30 mic...

550₫

 MT0 -  - 23x17 cm - Túi nilon giao hàng - Túi nilon tự phân hủy sinh học

MT0 - - 23x17 cm - Túi nilon giao hàng - Túi nilon tự phân hủy sinh học

Túi nilon giao hàng được xem là sản phẩm đóng gói lý tưởng vì khả năng sử dụng đa dạng, hiệu quả và tiết kiệm...

880₫

 MT1 - 30x25 cm [50 túi/pack] - Túi nilon giao hàng - Túi nilon tự phân hủy sinh học

MT1 - 30x25 cm [50 túi/pack] - Túi nilon giao hàng - Túi nilon tự phân hủy sinh học

Túi nilon giao hàng được xem là sản phẩm đóng gói lý tưởng vì khả năng sử dụng đa dạng, hiệu quả và tiết kiệm...

1,260₫

 MT2 - 40x30 cm [50 túi/pack] - Túi nilon giao hàng - Túi nilon tự phân hủy sinh học

MT2 - 40x30 cm [50 túi/pack] - Túi nilon giao hàng - Túi nilon tự phân hủy sinh học

Túi nilon giao hàng được xem là sản phẩm đóng gói lý tưởng vì khả năng sử dụng đa dạng, hiệu quả và tiết kiệm...

1,720₫

 MT3 - 50x35 cm [25 túi/pack] - Túi nilon giao hàng - Túi nilon tự phân hủy sinh học

MT3 - 50x35 cm [25 túi/pack] - Túi nilon giao hàng - Túi nilon tự phân hủy sinh học

Túi nilon giao hàng được xem là sản phẩm đóng gói lý tưởng vì khả năng sử dụng đa dạng, hiệu quả và tiết kiệm...

2,800₫

Hộp (thùng) carton COD

 MXK1D - Hộp trơn không in - 20x12x8 cm

MXK1D - Hộp trơn không in - 20x12x8 cm

MXK1D 20x12x8 cmMagix.vn chuyên cung cấp các loại hộp carton chất lượng để đóng gói sản phẩm trước khi giao. Hộp giấy carton giúp sản...

2,100₫

 MXK12 - Hộp trơn không in - 16x12x6 cm

MXK12 - Hộp trơn không in - 16x12x6 cm

MXK12  16x12x6 cmHộp carton - là loại bao bì sản phẩm bằng giấy được sử dụng khá phổ biến trong nhiều lĩnh vực kinh doanh....

1,700₫

 MXK0A - Hộp trơn không in - 12x10x5 cm

MXK0A - Hộp trơn không in - 12x10x5 cm

MXK0A 12x10x5 cmHộp giấy carton khá thông dụng với người tiêu dùng vì nó là lựa chọn hàng đầu để đóng gói sản phẩm vì...

1,100₫

 BK3A - 4.8cmx100yard - Băng keo HÀNG DỄ VỠ - Băng dính niêm phong đóng hàng

BK3A - 4.8cmx100yard - Băng keo HÀNG DỄ VỠ - Băng dính niêm phong đóng hàng

BK3A - Băng keo đục HÀNG DỄ VỠ - 4.8cm x Block 6 cuộn/kgĐược sử dụng để thông báo đối với kiện hàng có sản...

23,200₫

 MHL9 - 60x40x40 cm - Thùng carton lớn

MHL9 - 60x40x40 cm - Thùng carton lớn

HỘP GIẤY CARTON ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: MHL9 - 60 x 40 x 40 cm - Hộp giấy Carton đóng...

23,400₫ 33,400₫

 MHL8 - 50x40x30 cm - Thùng carton lớn

MHL8 - 50x40x30 cm - Thùng carton lớn

HỘP GIẤY CARTON ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: MHL8 - 50 x 40 x 30 cm - Hộp giấy Carton đóng...

18,500₫ 26,400₫

 MHL7 - 45x45x45 cm - Thùng carton lớn

MHL7 - 45x45x45 cm - Thùng carton lớn

HỘP GIẤY CARTON ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: MHL7 - 45 x 45 x 45 cm - Hộp giấy Carton đóng...

23,600₫

 MXK4A - 30x15x10 cm [20 hộp/pack] - Hộp carton trơn

MXK4A - 30x15x10 cm [20 hộp/pack] - Hộp carton trơn

Sản phẩm: MXK4A - Hộp giấy Carton đóng gói gửi hàng thu hộ CODKích thước: 30x15x10 cmQuy cách giấy: Sóng E - 3 lớpMàu sắc: Nâu Định lượng: 150/120/120 gsm (khối lượng hàng...

3,800₫

 MXK41 - 25x22x20 cm [20 hộp/pack] - Hộp carton trơn

MXK41 - 25x22x20 cm [20 hộp/pack] - Hộp carton trơn

Sản phẩm: MXK41 - Hộp giấy Carton đóng gói gửi hàng thu hộ CODKích thước: 25x22x20 cmQuy cách giấy: Sóng B - 3 lớpMàu sắc: Nâu Định lượng: 150/120/120 gsm (khối lượng hàng...

4,700₫

 MXK1B - 20x10x10 cm [20 hộp/pack] - Hộp carton trơn

MXK1B - 20x10x10 cm [20 hộp/pack] - Hộp carton trơn

Sản phẩm: MXK1B - Hộp giấy Carton đóng gói gửi hàng thu hộ CODKích thước: 20x10x10 cmQuy cách giấy: Sóng E - 3 lớpMàu sắc: Nâu Định lượng: 150/120/120 gsm (khối lượng hàng...

2,500₫

 MXK1A - 18x10x8 cm [20 hộp/pack] - Hộp carton trơn

MXK1A - 18x10x8 cm [20 hộp/pack] - Hộp carton trơn

Sản phẩm: MXK1A - Hộp giấy Carton đóng gói gửi hàng thu hộ CODKích thước: 18x10x8 cmQuy cách giấy: Sóng E - 3 lớpMàu sắc: Nâu Định lượng: 150/120/120 gsm (khối lượng hàng...

2,200₫

 MXK5 - 30x20x10 cm [20 hộp/pack] - Hộp carton trơn

MXK5 - 30x20x10 cm [20 hộp/pack] - Hộp carton trơn

Sản phẩm: MXK5 - Hộp giấy Carton đóng gói gửi hàng thu hộ CODKích thước: 30x20x10 cmQuy cách giấy: Sóng B - 3 lớpMàu sắc: Nâu Định lượng: 150/120/120 gsm (khối lượng hàng...

4,500₫

 MXK4 - 25x15x10 cm [20 hộp/pack] - Hộp carton trơn

MXK4 - 25x15x10 cm [20 hộp/pack] - Hộp carton trơn

Sản phẩm: MXK4 - Hộp giấy Carton đóng gói gửi hàng thu hộ CODKích thước: 25x15x10 cmQuy cách giấy: Sóng E - 3 lớpMàu sắc: Nâu Định lượng: 150/120/120 gsm (khối lượng hàng...

3,800₫

 MXK3 - 20x15x15 cm [20 hộp/pack] - Hộp carton trơn

MXK3 - 20x15x15 cm [20 hộp/pack] - Hộp carton trơn

Sản phẩm: MXK3 - Hộp giấy Carton đóng gói gửi hàng thu hộ CODKích thước: 20x15x15 cmQuy cách giấy: Sóng E - 3 lớpMàu sắc: Nâu Định lượng: 150/120/120 gsm (khối lượng hàng...

4,000₫

 MXK0 - 10x10x8 cm [20 hộp/pack] - Hộp carton trơn

MXK0 - 10x10x8 cm [20 hộp/pack] - Hộp carton trơn

Sản phẩm: MXK0 - Hộp giấy Carton đóng gói gửi hàng thu hộ CODKích thước: 10x10x8 cmQuy cách giấy: Sóng E - 3 lớpMàu sắc: Nâu Định lượng: 150/120/120 gsm (khối lượng hàng...

1,400₫ 2,500₫

 MXK3A - 22x16x8.5 cm [20 hộp/pack] - Hộp carton trơn

MXK3A - 22x16x8.5 cm [20 hộp/pack] - Hộp carton trơn

Sản phẩm: MXK3A - Hộp giấy Carton đóng gói gửi hàng thu hộ CODKích thước: 22x16x8,5 cmQuy cách giấy: Sóng E - 3 lớpMàu sắc: Nâu Định lượng: 150/120/120 gsm (khối lượng hàng...

2,800₫

 MC1 - 22x8x8 cm - Thùng hộp carton - Hộp cao trơn đóng hàng

MC1 - 22x8x8 cm - Thùng hộp carton - Hộp cao trơn đóng hàng

HỘP GIẤY CARTON ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: MC1- Hộp Cao 22x8x8 cm- Hộp giấy Carton đóng gói gửi hàng thu...

2,700₫ 4,500₫

 MC0 - 16x6x6 cm - Thùng hộp carton - Hộp cao trơn đóng hàng

MC0 - 16x6x6 cm - Thùng hộp carton - Hộp cao trơn đóng hàng

HỘP GIẤY CARTON ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: MC0- Hộp cao 16x6x6 cm- Hộp giấy Carton đóng gói gửi hàng thu...

1,800₫

 MGI1 - 33x20x12.5 cm - Thùng hộp carton - Hộp giày

MGI1 - 33x20x12.5 cm - Thùng hộp carton - Hộp giày

HỘP GIẤY CARTON ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: MGI1 - Hộp giày nam 28x16x10 cm- Hộp giấy Carton đóng gói gửi...

6,700₫

 MGI0 - 28x16x10 cm - Thùng hộp carton - Hộp giày

MGI0 - 28x16x10 cm - Thùng hộp carton - Hộp giày

HỘP GIẤY CARTON ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: MGI0 - Hộp giày 28x16x10 cm- Hộp giấy Carton đóng gói gửi hàng...

5,200₫

 MD4 - 35x25x3 cm - Thùng hộp carton - Hộp dẹt trơn đóng hàng

MD4 - 35x25x3 cm - Thùng hộp carton - Hộp dẹt trơn đóng hàng

HỘP GIẤY CARTON ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: MD4 - Hộp dẹt 35x25x3 cm- Hộp giấy Carton đóng gói gửi hàng...

4,000₫

 MD3 - 30x20x2.5 cm - Thùng hộp carton - Hộp dẹt trơn đóng hàng

MD3 - 30x20x2.5 cm - Thùng hộp carton - Hộp dẹt trơn đóng hàng

HỘP GIẤY CARTON ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: MD3 - Hộp dẹt 30x20x2.5 cm- Hộp giấy Carton đóng gói gửi hàng...

3,400₫

 MD2 - 25x17x3 cm - Thùng hộp carton - Hộp dẹt trơn đóng hàng

MD2 - 25x17x3 cm - Thùng hộp carton - Hộp dẹt trơn đóng hàng

HỘP GIẤY CARTON ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: MD2 - Hộp dẹt 25x17x3- Hộp giấy Carton đóng gói gửi hàng thu...

3,200₫

 MD1 - 22x12x3 cm  - Thùng hộp carton - Hộp dẹt trơn đóng hàng

MD1 - 22x12x3 cm - Thùng hộp carton - Hộp dẹt trơn đóng hàng

HỘP GIẤY CARTON ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: MD1 - Hộp dẹt 22x12x3 cm- Hộp giấy Carton đóng gói gửi hàng...

2,400₫

 MD0 - 18x10x3 cm - Thùng hộp carton - Hộp dẹt trơn đóng hàng

MD0 - 18x10x3 cm - Thùng hộp carton - Hộp dẹt trơn đóng hàng

HỘP GIẤY CARTON ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: MD0 - Hộp dẹt 18x10x3 cm- Hộp giấy Carton đóng gói gửi hàng...

1,800₫

 M5 - 20x15x10 cm - Thùng hộp carton

M5 - 20x15x10 cm - Thùng hộp carton

HỘP GIẤY CARTON ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: M5 - Size 20x15x10 cm- Hộp giấy Carton đóng gói gửi hàng thu...

3,600₫

 M4 - 20x15x5 cm - Thùng hộp carton

M4 - 20x15x5 cm - Thùng hộp carton

HỘP GIẤY CARTON ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: M4 - Size 20x15x5 cm- Hộp giấy Carton đóng gói gửi hàng thu...

3,100₫

 M1 - 12x12x10 cm - Thùng hộp carton

M1 - 12x12x10 cm - Thùng hộp carton

HỘP GIẤY CARTON ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: M1 - Size 12x12x10 cm- Hộp giấy Carton đóng gói gửi hàng thu...

4,500,000₫

 M8 - 28x19x10 cm - Thùng hộp carton

M8 - 28x19x10 cm - Thùng hộp carton

HỘP GIẤY CARTON ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: M8 - Size 28x19x10 cm- Hộp giấy Carton đóng gói gửi hàng thu...

4,500₫

 M6 - 20x20x15 cm - Thùng hộp carton

M6 - 20x20x15 cm - Thùng hộp carton

HỘP GIẤY CARTON ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: M6 -Size 20x20x15 cm- Hộp giấy Carton đóng gói gửi hàng thu hộ...

4,500₫

Giấy Kraft đóng hàng

 MGK1 - 70x70 cm [50 tờ/ pack] -  Giấy Kraft đóng hàng

MGK1 - 70x70 cm [50 tờ/ pack] - Giấy Kraft đóng hàng

SỐ LƯỢNG BÁN TỐI THIỂU: 50 tờ/ packQuy chuẩn giấy: 100% Kraft (xi măng)Màu sắc: nâu nhạtĐịnh lượng: 75 gsmQuy cách: 70x70 cmGiấy xi măng...

1,200₫

 MGK2 - 70x115 cm [50 tờ/pack] -  Giấy Kraft đóng hàng

MGK2 - 70x115 cm [50 tờ/pack] - Giấy Kraft đóng hàng

SỐ LƯỢNG BÁN TỐI THIỂU: 50 tờ/ sizeQuy chuẩn giấy: 100% Kraft (xi măng)Màu sắc: nâu nhạtĐịnh lượng: 75 gsmQuy cách: 70x115 cmGiấy xi măng...

1,600₫

Hộp carton nhỏ

 M1 - 12x12x10 cm - Thùng hộp carton

M1 - 12x12x10 cm - Thùng hộp carton

HỘP GIẤY CARTON ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: M1 - Size 12x12x10 cm- Hộp giấy Carton đóng gói gửi hàng thu...

4,500,000₫

 M11 - 14x14x7 cm - Thùng hộp carton

M11 - 14x14x7 cm - Thùng hộp carton

HỘP GIẤY CARTON ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: M11 - Size 14x14x7 cm- Hộp giấy Carton đóng gói gửi hàng thu...

2,500₫

 M12 - 15x10x10 cm - Thùng hộp carton

M12 - 15x10x10 cm - Thùng hộp carton

HỘP GIẤY CARTON ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: M12 - Size 15x10x10 cm- Hộp giấy Carton đóng gói gửi hàng thu...

2,300₫

 MC0 - 16x6x6 cm - Thùng hộp carton - Hộp cao trơn đóng hàng

MC0 - 16x6x6 cm - Thùng hộp carton - Hộp cao trơn đóng hàng

HỘP GIẤY CARTON ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: MC0- Hộp cao 16x6x6 cm- Hộp giấy Carton đóng gói gửi hàng thu...

1,800₫

 MC01 - 19x7x7 cm - Thùng hộp carton - Hộp cao trơn đóng hàng

MC01 - 19x7x7 cm - Thùng hộp carton - Hộp cao trơn đóng hàng

HỘP GIẤY CARTON ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: MC01 - Size 19x7x7 cm- Hộp giấy Carton đóng gói gửi hàng thu...

2,000₫

 MXK11 - 15x15x13 cm [20 hộp/pack] - Hộp carton trơn

MXK11 - 15x15x13 cm [20 hộp/pack] - Hộp carton trơn

HỘP GIẤY CARTON ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: MXK11 - Size 15x15x13 cm- Hộp giấy Carton đóng gói gửi hàng thu...

2,400₫

Thùng/hộp carton lớn

 Hộp M9A - 35x25x10 cm -  Thùng hộp carton trơn đóng hàng

Hộp M9A - 35x25x10 cm - Thùng hộp carton trơn đóng hàng

HỘP GIẤY CARTON ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: Hộp M9A - 35 x 25 x 10 cm - Hộp giấy Carton đóng gói gửi...

6,200₫

 MHL1 - 30x20x15 cm - Thùng carton lớn

MHL1 - 30x20x15 cm - Thùng carton lớn

HỘP GIẤY CARTON ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: MHL1 - 30 x 20 x 15 cm - Hộp giấy Carton đóng...

5,600₫

 MHL11 - 30x25x20 cm - Thùng carton lớn

MHL11 - 30x25x20 cm - Thùng carton lớn

HỘP GIẤY CARTON ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: MHL11 - 30 x 25 x 20 cm - Hộp giấy Carton đóng...

7,700₫

 MHL2 - 31x22x13 cm - Thùng carton lớn

MHL2 - 31x22x13 cm - Thùng carton lớn

HỘP GIẤY CARTON ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: MHL2 - 31 x 22 x 13 cm - Hộp giấy Carton đóng...

6,000₫

 MHL21 - 31x22x30.5 cm - Thùng carton lớn

MHL21 - 31x22x30.5 cm - Thùng carton lớn

HỘP GIẤY CARTON ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: MHL21 - 31 x 22 x 30.5 cm - Hộp giấy Carton đóng...

8,700₫

 MHL3 - 35x20x12.5 cm - Thùng carton lớn

MHL3 - 35x20x12.5 cm - Thùng carton lớn

HỘP GIẤY CARTON ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: MHL3 - 35 x 20 x 12.5 cm - Hộp giấy Carton đóng...

5,800₫ 8,285₫

 MHL31 - 35x25x13.5 cm - Thùng carton lớn

MHL31 - 35x25x13.5 cm - Thùng carton lớn

HỘP GIẤY CARTON ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: MHL31 - 35 x 25 x 13.5 cm - Hộp giấy Carton đóng...

7,400₫

 MHL32 - 35x30x14 cm - Thùng carton lớn

MHL32 - 35x30x14 cm - Thùng carton lớn

HỘP GIẤY CARTON ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: MHL32 - 35 x 30 x 14 cm - Hộp giấy Carton đóng...

8,700₫

 MHL4 - 40x30x20 cm - Thùng carton lớn

MHL4 - 40x30x20 cm - Thùng carton lớn

HỘP GIẤY CARTON ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: MHL4 - 40 x 30 x 20 cm - Hộp giấy Carton đóng...

10,900₫

 MHL41 - 40x35x25 cm - Thùng carton lớn

MHL41 - 40x35x25 cm - Thùng carton lớn

HỘP GIẤY CARTON ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: MHL41 - 40 x 35 x 25 cm - Hộp giấy Carton đóng...

13,800₫

 MHL5 - 43x31x13.5 cm - Thùng carton lớn

MHL5 - 43x31x13.5 cm - Thùng carton lớn

HỘP GIẤY CARTON ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: MHL5 - 43 x 31 x 13.5 cm - Hộp giấy Carton đóng...

10,300₫

 MHL51 - 43x31x31.5 cm - Thùng carton lớn

MHL51 - 43x31x31.5 cm - Thùng carton lớn

HỘP GIẤY CARTON ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: MHL51 - 43 x 31 x 31.5 cm- Hộp giấy Carton đóng gói...

14,300₫

 MHL6 - 45x35x35 cm  - Thùng carton lớn

MHL6 - 45x35x35 cm - Thùng carton lớn

HỘP GIẤY CARTON ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: MHL6 - 45 x 35 x 35 cm - Hộp giấy Carton đóng...

17,100₫

 MHL7 - 45x45x45 cm - Thùng carton lớn

MHL7 - 45x45x45 cm - Thùng carton lớn

HỘP GIẤY CARTON ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: MHL7 - 45 x 45 x 45 cm - Hộp giấy Carton đóng...

23,600₫

 MHL8 - 50x40x30 cm - Thùng carton lớn

MHL8 - 50x40x30 cm - Thùng carton lớn

HỘP GIẤY CARTON ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: MHL8 - 50 x 40 x 30 cm - Hộp giấy Carton đóng...

18,500₫ 26,400₫

 MHL9 - 60x40x40 cm - Thùng carton lớn

MHL9 - 60x40x40 cm - Thùng carton lớn

HỘP GIẤY CARTON ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: MHL9 - 60 x 40 x 40 cm - Hộp giấy Carton đóng...

23,400₫ 33,400₫

Túi giấy lót bóng khí

 MTS0 - 16x11 cm - Túi poly lót bóng khí

MTS0 - 16x11 cm - Túi poly lót bóng khí

NGUYÊN LIỆU ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: Túi poly lót bong bóng khí MTS0 - 16x11 cmĐặc điểm: Dạng túi poly bên ngoài,...

1,400₫

 MTS0A - 16x14 cm - Túi poly lót bóng khí

MTS0A - 16x14 cm - Túi poly lót bóng khí

NGUYÊN LIỆU ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: Túi poly lót bong bóng khí MTS0A - 16x14 cmĐặc điểm: Dạng túi poly bên ngoài,...

1,600₫

 MTS1 - 18x16 cm - Túi poly lót bóng khí

MTS1 - 18x16 cm - Túi poly lót bóng khí

NGUYÊN LIỆ U ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: Túi poly lót bong bóng khí MTS1 - 18x16 cmĐặc điểm: Dạng túi poly  bên...

2,000₫

 MTS2 - 21.5x12 cm - Túi poly lót bóng khí

MTS2 - 21.5x12 cm - Túi poly lót bóng khí

NGUYÊN LIỆU ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: Túi poly lót bong bóng khí (chống sốc) MTS2 - 21,5x12 cmĐặc điểm: Dạng túi...

2,000₫

 MTS2A - 21,5x15 cm - Túi poly lót bóng khí

MTS2A - 21,5x15 cm - Túi poly lót bóng khí

NGUYÊN LIỆ U ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: Túi poly lót bong bóng khí MTS2A - 21,5x15 cmĐặc điểm: Dạng túi poly bên...

2,200₫

 MTS3 - 26.5x18 cm - Túi poly lót bóng khí

MTS3 - 26.5x18 cm - Túi poly lót bóng khí

NGUYÊN LIỆU ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: Túi poly lót bong bóng khí (chống sốc) MTS3 - 26,5x18 cmĐặc điểm: Dạng túi...

2,700₫

 MTS3A - 26.5x22 cm - Túi poly lót bóng khí

MTS3A - 26.5x22 cm - Túi poly lót bóng khí

NGUYÊN LIỆU ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: Túi poly lót bong bóng khí MTS3A - 26,5x22 cmĐặc điểm: Dạng túi poly  bên...

3,000₫

 MTS4 - 34x23 cm - Túi poly lót bóng khí

MTS4 - 34x23 cm - Túi poly lót bóng khí

NGUYÊN LIỆ U ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: Túi poly lót bong bóng khí MTS4 - 34x23 cmĐặc điểm: Dạng túi poly bên...

3,200₫

 MTS5 - 36x27 cm - Túi poly lót bóng khí

MTS5 - 36x27 cm - Túi poly lót bóng khí

NGUYÊN LIỆU ĐÓNG GÓI GIAO HÀNG CHUYỂN PHÁT NHANH CODSản phẩm: Túi poly lót bong bóng khí MTS5 - 36x27 cmĐặc điểm: Dạng túi poly bên ngoài,...

3,600₫

Bạn ơi, mình thêm món vào giỏ nhé

Tạm tính: 0₫

Tổng cộng: 0₫

THỜI GIAN GIAO

Giao ngay

Thời gian đặt hàng