HƯỚNG DẪN DANH SÁCH SẢN PHẨM TRÊN MAGIX.VN

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG TRÊN MAGIX.VN
LOẠI HỘP GIẤYMÃ SẢN PHẨMSIZEGIÁ BÁN LẺ
HỘP GIẤY CARTON CƠ BẢN✔ M0 16x10x5cm3,500đ/hộp
✔ M1 12x12x10cm3,500đ/hộp
✔ M1114x14x7cm3,500đ/hộp
✔ M2 28.5x10.5x10cm4,500đ/hộp
✔ M3 20.5x20.5x7cm4,500đ/hộp
✔ M4 20x15x5cm3,500đ/hộp
✔ M5 20x15x10cm4,500đ/hộp
✔ M6 20x20x15cm5,900đ/hộp
✔ M61 23x18x7cm5,900đ/hộp
HỘP CAO✔ MC0 15x6x6cm3,500đ/hộp
✔ MC1 20x8x8cm3,900đ/hộp
HỘP DẸP✔ MD0 18x10x3cm3,500đhộp
✔ MD1 22x12x3cm3,900đ/hộp
✔ MD2 25x17x3cm4,500đ/hộp
✔ MD3 30x20x2.5cm4,500đ/hộp
✔ MD4 35x25x3cm5,500đ/hộp
✔ M8 28x19x10cm5,900đ/hộp
HỘP ĐỰNG GIÀY ✔ MGI0 28x16x10cm5,300₫/hộp
✔ MGI1 33x20x12.5cm7,100₫/hộp
TÚI BÓNG KHÍ ✔ B1 15x10cm99,000đ/100 túi
✔ B2 20x15cm135,000đ/100 túi
✔ B3 30x20cm290,000đ/block
✔ B4 20cmx25m100,000/cuộn
✔B5 20cmx50m150,000/cuộn
✔B6 20cmx100m260,000/cuộn
✔B7 34cmx25m140,000/cuộn
✔B8 34cmx50m230,000/cuộn 
✔B9-34cmx100m290,000/cuộn
✔B10 45cmx25m170,000/cuộn
✔B11 45cmx50m290,000/cuộn
✔B12 45cmx100m370,000/cuộn
 BĂNG KEO✔ Băng keo 4.8cmx100Yard80,000đ/block 6 cuộn
0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng