Thời gian giao hàng sản xuất/gia công bao bì thùng giấy carton tại Hồ Chí Minh

Thời gian giao hàng sản xuất/gia công bao bì thùng giấy carton  tại Hồ Chí Minh

Thời gian giao hàng sản xuất/gia công bao bì thùng giấy carton tại Hồ Chí Minh

Thời gian giao hàng: từ 1-2 ngày sau khi sản xuất


Phương tiện vận chuyển :

- Đối với hàng hóa dưới 50 kg thể tích thì vận chuyển bằng xe máy.

- Đối với hàng hóa trên 50 kg đến dưới 200 kg thể tích thì vận chuyển có thể bằng xe máy hoặc ba gác

- Đối với hàng hóa trên 200 kg thể tích thì vận chuyển bằng xe tải.


Chi phí vận chuyển:

- Chi phí vận chuyển sẽ được tính riếng đối với đơn hàng sản xuất.

- Thường Magix sẽ tính toán chi phí này theo phương án để có chi phí vận chuyển tốt nhất cho khách hàng.


Tham khảo thêm:

Giao hàng đơn có sẵn tại Hồ Chí Minh

Chính sách giao hàng cho đơn hàng có sản xuất sẵn


Đang xem: Thời gian giao hàng sản xuất/gia công bao bì thùng giấy carton tại Hồ Chí Minh

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0₫
Đóng